Yürüyemez dendi Türkiye rekoru k?rd?

2011 y?l?nda 400 metre engelli ko?usunda k?rd??? rekoru hala k?r?lamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10.

Yürüyemez dendi Türkiye rekoru k?rd?
31 Temmuz 2021 - 10:53 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 - 12:59

2011 y?l?nda 400 metre engelli ko?usunda k?rd??? rekoru hala k?r?lamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10. Y?l?nda bir program düzenledi.

Düzenlenen programa Ahmet Selçuk ?lkan, Ece Gürsel, Nuri Alço, Tamer Köseo?lu ve Ebru Öztürk'ün yan? s?ra Karadere ve yak?n arkada?lar? kat?ld?.

10 y?l önce bugün tarih yazd?k

Nagihan Karadere, 2010 y?l?nda çok ciddi bir sakatl?k geçirdi?ini ve tam spor hayat?n?n bitti?inin dü?ünüldü?ü bir dönemde küllerinden do?du?unu belirterek “10 y?l önce biz bir tarih yazd?k. Ben çünkü tam 1 y?l öncesinde çok ciddi bir sakatl?k geçirdim. Sporculu?umun zirvesinde yatalak bir sporcu oldum. 6 ay boyunca ve b?rak?n ko?may? yürüyecek pozisyonda de?ildim. O süreçte tam ayakland?m tedavilerim oldu Muharrem hocayla konta?a geçtik. Bütün kulüplerin kap?s? bana kapanm??t? ve spor hayat?m tamam?yla bitmi?ti. Muharrem hocam Milli tak?m antrenörü oldu?u için ileti?ime geçtik ve o dönem benim yan?mda oldu. Bana tüm imkanlar?n? sunarak beni yeniden hayata döndürdü. 6 ay gece gündüz çal??t?k ve 10 y?ll?k olan bu rekora imza att?k. Tam sakatl???mdan bir sene geçti biz rekorlardan rekorlara ko?uyorduk. Rekorlar k?r?lmak içindir. Hocam ayakl? bir cesedi ko?turdu rekora ko?turdu. Birlikte azimle güçle bu noktalara geldik” diye konu?tu.

Olimpiyatlarda bu derecemle ben kat?lsam finale rahat ç?kard?m

Olimpiyatlarda Türk sporcular?n çok ba?ar?l? oldu?unu vurgulayan Karadere, “Türk Milli tak?m?na olimpiyatlar da ba?ar?lar diliyorum. Hepsi çok yetenekli ve kapasitelerinin üzerinde mücadele ediyorlar. Benim 55 saniyem ile ben orada olsayd?m finale rahat ç?kard?m” diye konu?tu

Nagihan Karadere'nin antrenörü Muharrem Or ise yapt??? de?erlendirmede, çok zor bir sürecin ard?ndan ba?ar?n?n geldi?ini belirterek "Nagihan tan?d???m sporcuydu çok s?k sporcu çal??t?rm?yordum. Antalya'da kampta oldu?um bir dönem de Nagehan için birisi arad? çal??t?r?p çal??t?rmayaca??m? sordu. Çok yo?undum ama bir deneyelim dedik ba?lad?k. Zor bir süreç ya?ad?k asl?ndan antrenmanlar?m?z çok zordu. Günde 2 veya 3 antrenman yapt???m?z oldu. Fiziksel kapasitenin çok üstüne ç?kt?k. Hedefimizi koymu?tuk ve her ?ey planlad???m?z gibi oldu. 55,09 ?uan hala dünya da geçerli bir derece ve bu rekorun bundan sonra da çok kolay ko?ulaca??n? ben zannetmiyorum" diye konu?tu.

Volkan Kayalar
 

Bu haber 637 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum