Yaz?l?mc? Celal Mert Ak?n Müzi?e Ba?lad?

Genç yaz?l?mc? Celal Mert Ak?n kendiyle ilgili bilinmeyenleri anlatt?.

Yaz?l?mc? Celal Mert Ak?n Müzi?e Ba?lad?
21 Kasım 2021 - 01:26

Soru

Merhaba Celal Mert Ak?n, seni tan?yabilirmiyiz?

Cevap

Merhabalar, ben Celal Mert Ak?n 26 ya??nday?m ve ?stanbul Güngören do?umluyum as?l i?im yaz?l?m hizmeti fakat ?uanda müzi?e ad?m att?m.Siteniz olarak bana bu f?rsat? verdi?iniz için çok te?ekkür ediyorum.

Soru

Nas?l ba?lad? sende müzik yapma merak??

Cevap

Bendeki bu merak, çok sevdi?im ve dinledi?im rap sanatç?s? ile ba?lad?.Ad?n? vermek istemem fakat de?erli buldu?um ve örnek ald???m bir insan diyebilirim.

Soru

Ne tarz müzikler yap?yorsunuz ?

Cevap

Soundtrack tarz? müzikler genellikle film müzikleri ve oyun müzikleri üzerine çal???yorum fakat melankolik beat ve di?er müzikler üzerine çal???yorum.

Soru

Yapt???n ve ba?ar?l? oldu?un bu i?te sana bireysel olarak destek olan birileri oldu mu?

Cevap

Bireysel olarak hiç kimse olmad? ama bireysel olarak bu i?in dehas? olan ki?ilerin Forum ve Youtube sitelerine yükledikleri e?itim videolar? ve yazd?klar? kitaplardan fazlaca yararland?m ve onlardan çok ?ey ö?rendim. ?nsan yapt??? i?te ba?ar?l? olmak istiyorsa e?er mutlaka okumal? ve s?k?lmadan çokça ara?t?rmal?.

Soru

?imdiye kadar ne tarz müzikler yapt?n?z ?

Cevap

Berlin Under War, One Day You Will Be So Scared,My Last Minutes in Italy tarz? soundtracklar yapt?m ve ?uanda çal??malar?ma devam ediyorum.

Soru

Son olarak dinleyicilerine ne mesaj vermek istersiniz ?

Cevap

Yak?n zaman içerisinde yeni bir melankolik albüm yapmay? planlamaktay?m.?uanda soundtrack payla??mlar?ma devam ediyorum ve hobi tarz?nda zevk alarak müzik üretiyorum.Dinleyicilerime en yak?n zamanda çok güzel projeler ile gelece?imin sözünü veriyorum.

Instagram hesab?: https://www.instagram.com/cmertakinofficial/

Bu haber 625 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum