Yasaktan habersiz pikni?e gelenler ormana al?nmad?

Son günlerde ormanl?k alanlarda ç?kan yang?nlar?n ard?ndan ?stanbul Valili?ince kent genelindeki ormanlara giri?lere yönelik yeni tedbirler al?nd?.

Yasaktan habersiz pikni?e gelenler ormana al?nmad?
31 Temmuz 2021 - 13:55

Son günlerde ormanl?k alanlarda ç?kan yang?nlar?n ard?ndan ?stanbul Valili?ince kent genelindeki ormanlara giri?lere yönelik yeni tedbirler al?nd?. Valilikçe al?nan karar?n ard?ndan 30 Temmuz ile 30 A?ustos tarihleri aras?nda ?stanbul'daki ormanl?k alanlarda ate? yakmak, mangal, semaver yapmak yasakland?. Bu ba?lamda, bugün Sar?yer'de bulunan Belgrad Orman?'na mangal yapmaya gelen birçok ki?i görevlilerce geri çevrildi. Vatanda?lar?n parkta dola?mas?nda, so?uk yiyeceklerle piknik yapmas?nda herhangi bir sak?nca olmad??? da belirtildi. Parkta yürüyü? yapmak, bisiklete binmek isteyenlerin giri? yapmas?na izin verildi.

“Toplumda bilincin yerle?mesi gerekiyor”

Parkta yürüyü? yapmaya gelen Ferhat Tozduman, "Dünkü karar? duyduktan sonra bugün ö?renmeye geldim. Semaver, ate? yakmaya izin yok denildi. Bu bizim için daha iyi oldu. Biz buran?n yerel halk?y?z. Buradaki vatanda?lar olarak buraya ?stanbul d???ndan ve di?er ilçelerden gelenlerin çöplerini topluyoruz. Çöplerinizi b?rakmay?n desek de b?rak?yorlar. Burada günde 8-10 po?et çöp topluyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu bilincin olu?mas? gerekiyor. Do?a hepimiz için. Güney taraf?ndaki ormanlarda yang?nlar? görüyoruz ve içimiz yan?yor. Bu yüzden toplumda bu bilincin biraz daha yerle?mesi gerekti?ini dü?ünüyorum” dedi.

Yunus Emre ?eker - Batuhan Alt?nba?

 

Bu haber 111 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum