Yang?n?n ortas?nda annesiyle kalan kad?n: 'Tüfe?im yan?mda olsa kendimi öldürecektim'

Adana'n?n Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yang?n? gece saatlerinde kontrol alt?na al?nd?.

Yang?n?n ortas?nda annesiyle kalan kad?n: 'Tüfe?im yan?mda olsa kendimi öldürecektim'
31 Temmuz 2021 - 12:54 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 - 12:59

Adana'n?n Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yang?n? gece saatlerinde kontrol alt?na al?nd?. Yang?n?n ilk ba?lad??? gün alevler K?zlarsekisi Mahallesi'ne ula??nca valilik talimat?yla mahalle bo?alt?ld?.

Ancak evleri mahallenin d???nda kalan 92 ya??ndaki Mesude Yücel ile 60 ya??ndaki k?z? Nesibe Önde? evlerinde kald?.

Evlerinin dört bir yan?na alevler ula??nca Nesibe Önde? durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba?kanl??? (AFAD) ekiplerine aktard?.

K?sa süre içerisinde Yüre?ir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ile birlikte ya?l? anne ve k?z?n evine gelen ekipler her ikisini de alevler aras?ndan kurtard?. Hastaneye kald?r?lan anne ve k?z?n tedavileri tamamland?.
Yang?ndan sadece 12 koyunu telef olan, evi yanmayan Nesibe Önde? tekrardan evine döndü. 92 ya??ndaki Mesude Yücel ise Kozan ilçesindeki k?z?n?n evine gitti.

Olay? gözya?lar?yla anlatan Nesibe Önde?, “Tüfe?im, televizyonumu götürdüm tarlan?n ortas?na b?rakt?m. Arkas?na jandarmay? arad?m. Jandarma bana K?zlarsekisi Mahallesi'ni bo?altt?k dedi. Bende biz buraday?z. Annem var 90 ya??nda. Allah r?zas? için gelin dedim. Alevler her taraf?m?z? sarm??t?” dedi.

“4 ate?in aras?nda kald?k”

Ya?l? annesinin yürüyemedi?i için yang?n?n ortas?nda kald?klar?n? belirten Önde?, “Ev cay?r cay?r yan?yordu. ?nsan ç??l?klar? vard? ve alevler gökyüzüne yükselmi?ti. ‘Anne gel Allah r?zas? için gidelim diyorum' ama annem yürümüyor. Tüfe?im yan?mda olsa kendimi öldürecektim. Duman?n içinde kald?k. Ate? kar??dan ç?kt? buraya geldi. 4 ate?in aras?nda kald?k. Annem de ortaya çöktü. Yürümüyor” ifadelerini kulland?k.

“Ç??l?k sesleri çok kötüydü”

Annesinin gözü önünde yanmas?na yüre?inin dayanamad???n? aktaran Nesibe Önde? daha sonra ?unlar? söyledi: “Bir süre sonra ekipler geldi ama ben a?lamaktan bittim. Tansiyonum ç?km??. Annemi ald? ambulansa götürdüler, ben sevinçten ç?ld?r?yorum. Ancak o korku, o ç??l?k sesleri çok kötüydü. Ben kendimden korkmuyorum ama annemden korkuyorum. Ya?l? kad?n?n gözümün önünde yanmas?na yüre?im tahammül etmiyor.”

“Ate?te yanmaktan iyidir”

Ekipler gelmeden önce canl? canl? yanmak yerine kendini öldürmeyi dü?ündü?ünü belirten Önde?, “Tüfe?im iyi ki yan?mda de?ildi. S?kacakt?m. Ate?te yanmaktan iyiydi. Dört taraf?m alevler aras?nda kald?. Annemin yüzünden kaçacak yerim olmad?. 10 metre kalm??t? alevlere. Allah r?zas? için bizi kurtar?n ç??l?klar? at?yordum” diye konu?tu.

Böyle bir felaketin bir daha ya?anmamas? için dua eden Önde?, “Allah bir daha böyle bir felaketi ya?atmas?n. Allah devletimize, o ekiplerimize zeval vermesin. Allah onlardan raz? olsun” dedi.

92 ya??ndaki Mesude Yücel ise olay an?nda korktu?unu, yürüyemedi?ini söyleyerek, “Jandarmalar düdük çalarak geldiler. Ben titriyordum art?k. Gözüm görmüyordu poyrazdan. Emekleyerek kaçmaya çal??t?k ama gidemez oldum kendimi yere att?m ve kalkamaz oldum. Allah raz? olsun ekiplerden. Beni kucaklar?na alarak hastaneye götürdüler” ifadelerini kulland?.

Umutcan ??ledici - Beril Solmu?gül
 

 

Bu haber 692 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum