Turizm Bakan? Ersoy, 'Yang?n yerle?im yerlerinden uzakta'

Bakan Ersoy yan?n bölgesindeki incelemesinin ard?ndan yapt??? aç?klamada, “Birkaç gündür çok say?da yang?nlarla bo?u?tuklar?n? ve Türk halk?na geçmi? olsun dileklerini ileten Kültür ve Turizm Bakan? Mehmet Nuri Ersoy, “?u anda bulundu?umuz Marmaris Asparan mevkiinde ya.

Turizm Bakan? Ersoy, 'Yang?n yerle?im yerlerinden uzakta'
31 Temmuz 2021 - 09:53 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 - 13:00

Bakan Ersoy yan?n bölgesindeki incelemesinin ard?ndan yapt??? aç?klamada, “Birkaç gündür çok say?da yang?nlarla bo?u?tuklar?n? ve Türk halk?na geçmi? olsun dileklerini ileten Kültür ve Turizm Bakan? Mehmet Nuri Ersoy, “?u anda bulundu?umuz Marmaris Asparan mevkiinde yang?n birkaç gündür devam ediyor. Devletimizin birçok kurumu ve ba?ta Orman Genel Müdürlü?ümüzün bütün ekipleri ?u anda bölgede. Özellikle Marmaris'te kurumlar çok iyi örgütlenmi? durumda.

Askeri üsten de bugün çok büyük takviye geldi. Di?er kurumlar?m?zdan Emniyet güçlerimizden TOMA'lar dahil yang?n bölesini kontrol alt?na almaya çal??t?k. ?u anda iki noktada s?k?nt?m?z var. Bulundu?umuz Asparan ve Turunç Bölgesi.

?u anda ekiplerimiz 24 saat çal???yor. Kontrol alt?nda tutup yar?n haz?rlayaca??z in?allah. Günün a?armas? ile birlikte amfibi uçaklar ve ile Sabah 06.00 gibi günün a?armas? ile birlikte amfibi uçaklar ve helikopterlerimiz ile birlikte in?allah rüzgar da yard?m edecek ve yang?n? bu noktada bo?maya çal??aca??z. Beni en çok sevindiren ekiplerimizin çok özverili çal??mas?.

Ama halk?m?z?n gönüllülerimiz ve gençlerimizin de hepsinin burada nöbet tutuyor olmas?, destek veriyor olmas?. Bize her türlü deste?i veriyorlar. Allah raz? olsun hepsinden. Bu inanç ile bu yang?n belas?n? el birli?i ile atlataca??z diye dü?ünüyorum” dedi.

Hava ?artlar? çok kötü oldu?unu belirten Bakan Ersoy, “Kuru bir hava var. Yang?n için gerekli bütün elveri?li bütün ortam var. Maalesef Türkiye has bir ortam de?il. Avrupa haritas?na bakt???m?z zaman yang?n haritas?na birçok noktada k?y? ülkelerinden yang?n ilerlemi? durumda. Ülkemizde de çok kuru bir hava var ?uanda rüzgar yo?un esiyor.

Bu rüzgar lehimize ak?am itibari ile. Bu ?ekilde devam ederse biz de bu bölgede ekiplerimiz ile birlikte yang?n? bo?aca??z. Yar?n sabah gün a?armas? ile birlikte in?allah elimizdeki bütün uçaklar? ve helikopterleri kullanarak ilave ekiplerimiz de gelmi? oluyor ve yang?n? kontrol alt?na al?p so?utaca??z diye dü?ünüyorum. ?nanc?m?z bu yönde.

Bu sadece ekiplerin ve kurumlar?n çal??mas? ile olacak ir ?ey de?il. Bize güç veren halk?m?z var. B?raksak onlar girmek istiyor yang?n bölgesine. Buna hiç gerek yok. Onlar bize her türlü deste?i veriyorlar zaten. Ekiplerimiz de çok ba?ar?l? ve özverili bir ?ekilde çal???yor. ?n?allah hep beraber bu i?in alt?nda kalkaca??z. Ama ke?ke tabi ki can kayb? olmadan, yaral? olmadan bu i?in alt?ndan kalksayd?k.

?ahin karde?imizin cenazesine de gittik, ailesine Allah sab?rlar versin diyorum. Antalya'da da üç tane kayb?m?z var biliyorsunuz. Onlara da Allah rahmet ailelerine sab?rlar diliyorum. Yaral? vatanda?lar?m?z h?zl? bir ?ekilde taburcu olmaya ba?lad?. ?n?allah yeni yaral?lar ve kay?plar olmadan bu i?in alt?ndan kalkaca??z diye dü?ünüyorum. Öncelikli hedefimiz yang?n? söndürmek. Bizim tek konsantrasyomuz yang?n? söndürmek. ?u anda yerle?im bölgelerinden yang?n uzakta. Bütün çabam?z da yerle?im bölgelerinden yang?n uzakta. Bütün çabam?z ad yerle?im yerlerine gelmeden kontrol alt?na al?p söndürmek. ?u anda da ekiplerimiz bu gayret içinde” dedi.

Bekir Tosun - Eren Ayhan - Güldemet K?z?l
 

 
Bu haber 677 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum