Sgk Te?vik Dan??manl??? Hizmeti Nerede Veriliyor?

´┐Żlkemizde son y?llarda i?verenlere b´┐Ży´┐Żk oranda te?vik deste?i veriliyor.

Sgk Te?vik Dan??manl??? Hizmeti Nerede Veriliyor?
21 Eyl├╝l 2022 - 13:53
´┐Żlkemizde son y?llarda i?verenlere b´┐Ży´┐Żk oranda te?vik deste?i veriliyor. Bu te?vik deste?i sayesinde i?verenlerin ´┐Żal??ma sahas? b´┐Ży´┐Żrken ayn? zamanda kazan´┐Żl? i?ler yapacaklar? se´┐Żeneklere de ula?malar? m´┐Żmk´┐Żn oluyor. Ancak i?verenlerin ya da fabrika gibi ´┐Żal??ma ortam? bulunan firmalar?n bu alandaki geli?me ve yenilikleri takip etmek i´┐Żin zamanlar? bulunmuyor. Bu nedenle baz? firma ve i?letmeler s´┐Żrekli olarak yerinde say?yor. Bu anlamda geli?meleri ve kendi firmalar?n? yenilemeleri gibi bir durum da m´┐Żmk´┐Żn olmuyor.
Son d´┐Żnemlerde ?nternet ortam?nda hizmet Sunumu yapan ve ki?ilere sgk te?vik dan??manl??? gibi alanlarda dan??manl?k hizmeti sunan firmalar bu alanda i?letme ve firmalara destek sa?l?yor. B´┐Żylelikle i?verenler kendilerine y´┐Żnelik bilgiler hakk?nda edinim sa?layabiliyor.

Sosyal G´┐Żvenlik Kurumu Te?vik Dan??manl???

Te?vik konusu yaln?zca Sosyal G´┐Żvenlik Kurumu taraf?ndan de?il ??KUR ve KOSGEB taraf?ndan da veriliyor. Bu kurumlar?n ´┐Żal??malar?n? incelemek ise ´┐Żok da kolay olmuyor. Bu bak?mdan te?vik dan??manl??? alan?nda hizmet sa?layan firmalardan yard?m almak daha do?ru bir se´┐Żene?i olu?turuyor. Bu alanda g´┐Żvenilir bilgi sunan firmalar sizler ad?na bu geli?me ve yenilikleri takip ederek sizlerin ´┐Żal??ma hayat?na bu alanda yenileyebiliyor. B´┐Żylelikle firmalar?n?zdaki istedi?iniz geli?me, yenilenme ve de?i?im ger´┐Żekle?mi? oluyor. Ancak dan??manl?k alan?nda do?ru firmay? tercih etmek ´┐Żnem ta??yor.
Pusula Plus sitesinde her sekt´┐Żr´┐Żn ihtiya´┐Żlar?n? kar??layacak, profesyonel deneyimi ve bili?im tecr´┐Żbesini birle?tiren, s´┐Żrekli artan yenilik ve de?i?im gereksinmesini kar??layan ve´┐Ż firman?z?n daha rahat ´┐Żal??mas? i´┐Żin zaman kazand?ran´┐Ż bir hizmet sunuluyor. Bu hizmetler ile i?letmelerinizin geli?me ve yenilenme s´┐Żreci de ba?lam?? oluyor.

SGK Te?vik Hesaplama Nas?l Yap?l?yor?

??letmelerin yapm?? olduklar? i? dal?nda her zaman i´┐Żin pozitif anlamda geli?meler olmuyor. Baz? durumlarda ise negatif sonu´┐Żlar ortaya ´┐Ż?kabiliyor. Bu gibi durumlarda Sosyal G´┐Żvenlik Kurumu, ??KUR ve KOSGEB gibi kurumlar i?letmelere te?vik anlam?nda destekler sa?l?yor. Bu te?viklere ula?mak i´┐Żin siteyi tercih edebilirsiniz. Sizler i´┐Żin sunulan her t´┐Żrl´┐Ż te?vik deste?i ve di?er bilgilere sitede yer veriliyor.
Sgk te?vik hesaplama alan?nda da bilgi edinmek isteyenler siteyi tercih edebiliyor. Sitede i?letmelerin gelir seviyesini y´┐Żkseltmek, yenilemek ve daha g´┐Żzel bir kazan´┐Ż elde etmelerini sa?layacak olan se´┐Żenekler hakk?nda bilgiler sunuluyor. Sizlerde bu alanda deste?e ihtiya´┐Ż duyuyorsan?z siteyi tercih edebilirsiniz. I?letmeniz i´┐Żin yeterli seviyede olacak olan deste?i nereden alaca??n?z konusunda bilgi edinmek i´┐Żin siteye ula?abilirsiniz. Sitede te?vik destekleri alan?nda g´┐Żncel verileri yer veriliyor. Sizler de i?letmenizin daha g´┐Ż´┐Żl´┐Ż ve ba?ar?l? bir seviyeye ula?mas?n? sa?lamak i´┐Żin sitede sunulan bilgilerden yararlanabilirsiniz. Kurumlar?n sizin i?letmenize ´┐Żzel olarak sunmu? oldu?u yenilik ve geli?meleri takip etmek ve ayn? zamanda te?vik desteklerinden yararlanmak i´┐Żin site ile ileti?im kurabilirsiniz.
Pusula Plus sitesinden g´┐Żncel veriler edinebilir, yaz?l?m hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Kaynak: https://pusulaplus.com/hizmetlerimiz/tesvik-hizmetlerimiz/sgk-tesvik-danismanligi/

´┐Ż
Bu haber 144 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum