Setlerde Haz?rl?k Sürecinde Abdurrahman Tutar?n Ba?ar?lar?

Oyuncu ve yönetmen olan Abdurrahman Tutar 1995 y?l?nda Erzincan da dünyaya gelmi?tir.

Setlerde Haz?rl?k Sürecinde Abdurrahman Tutar?n Ba?ar?lar?
18 Şubat 2022 - 15:15 - Güncelleme: 11 Mart 2022 - 15:52
Oyuncu ve yönetmen olan Abdurrahman Tutar 1995 y?l?nda Erzincan da dünyaya gelmi?tir. Kendisi oldukça üstün oyunculuk ve tiyatro e?itimleri alarak günümüzde ba?ar?l? bir konuma yükselmeyi ba?arm??t?r. Setler içerisinde de aranan yüzlerden biri olmay? ba?arm??t?r. ?u ana kadar birçok dizi içerisinde ve film içerisinde yer alm??t?r. Üstelik bu dizi ve filmler kesinlikle kimsenin bilmedi?i gösterimler de?ildir.
  • Klavye delikanl?lar?
  • Ahlat a?ac?
Gibi önemli yap?tlarda yerini alm??t?r. Ayn? zamanda Abdurrahman Tutar oldukça ba?ar?l? bir yönetmendir. Hem rol adl??? hem de yönetmi? oldu?u tiyatrolar da son derece fazlad?r. Üstelik 2018 y?l?na girildi?inde Çanakkale Gençlik Merkezi Tiyatro Yar??mas? içerisinde ekibiyle yazm?? oldu?u oyunuyla 3.’lük ödünü alm??t?r. K?sacas? genç ya??nda birçok ba?ar?y? da beraberinde ta??maya devam ediyor.
Bal?kesir’de Alt?eylül ilçesi içerisinde 3 gün boyunca süren 10. Ege Tiyatrolar Birli?i Bulu?mas?nda da plaket alm??t?r. Bu plaketi kat?lan tüm oyunculara te?ekkür ederek alm??t?r. Son derece guru verici bir tabloyla devaml?l?klar?n? sürdürmektedir.

Sosyal Medya Üzerinde Aranan Yüzlerden Biri Abdurrahman Tutar? Yak?ndan Tan?y?n!

Abdurrahman Tutar sadece tiyatro ve film mecras?nda de?il ayn? zamanda sosyal medya üzerinde de önemli bir konuma sahiptir. Hatta birçok sponsor taraf?ndan aranan yüzlerden biri haline gelmi?tir. Mimiklerini ve yeteneklerini ba?ar?l? bir ?ekilde kullanmay? ba?aran Abdurrahman Tutar sosyal medya üzerinde de ba?ar?l? i?lere imza atmaya devam ediyor.

Sosyal Medya Linkleri:
Facebook:
https://www.facebook.com/abdurrahmantutr/
?nstagram:
https://www.instagram.com/abdurrahmantutr/
Pinterest:
https://tr.pinterest.com/abdurrahmantutr/
Twitter:
https://twitter.com/abdurrahmantutr
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/abdurrahmantutr/

Bilgi Paneli:

https://g.co/kgs/RLMHc8


Bu haber 648 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum