Salman Solma Bir Y?ld? Gibi Parl?yor

Salman Solma Bir Y?ld? Gibi Parl?yor
08 Şubat 2022 - 17:33

Trk halk mzi?i ve zgn mzik sanat?s? olan Salman Solma 1982 y?l?nda Kahramanmara?'ta dnyaya gelmi?tir. Aslen Kahramanmara?l? olan sanat? 1985 y?l?nda ailesi ile birlikte Antalya'ya g etmi? ve burada bym?tr. Salman Solma ayn? zamanda sz ve mzik yazar?d?r. Sanat?n?n ilk albm 2013 y?l?nda piyasaya ?km??t?r.

Mzik kariyerine severek devam eden sanat? 2016 y?l?nda kariyerine bir mddet ara vermi?tir. Salman Solma 2021 y?l?nda yeniden single eserler ?karmaya ba?lam??t?r. Sanat? Salman Solma'n?n 2021 y?l?nda ard arda ?karm?? oldu?u pek ok eseri bulunuyor.

Ayr?ca sanat? tm dijital platformlarda da srekli olarak aktif. Sanat?n?n kendisine ait olan Instagram hesab? ve YouTube kanal? bulunuyor. Ayn? zamanda Facebook ve Twitter hesaplar?nda da aktif. Salman Solma destek amac?yla SMA hastas? olan minik Sevin Nur ?ngin bebek iin bir ?ark? da yapm??t?r. Trk halk mzi?i ve zgn mzik sanat?s? olan Salman Solma ?u s?ralar babas? A??k Hayali' ye ait olan bir albm zerinde yo?un olarak al???yor.

Sanat?n?n piyasaya ?kan ilk albmnn ad? Da?lara Sor Ad?m?'d?r. Bunun yan? s?ra ok sevilen eski eserleri de hala hayranlar? taraf?ndan dinlenmektedir. Trk Halk mzi?i ve zgn mzik dal?nda emin ad?mlarla ilerlemeye devam eden sanat? tm sosyal medya platformlar? aktif bir ?ekilde kullan?yor.

Youtube Kanal?:

https://www.youtube.com/channel/UCckScDwDuENPlvUmIfzmN9w

Instagram Adresi:

https://www.instagram.com/salman.solma/

Twitter Adresi:

https://twitter.com/salmansolma

Facebook Adresi:

https://www.facebook.com/solmasalman/

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/0QE6dt36AQHVXb2ZtJA4PQ

Bu haber 160 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum