�MER MERT �RS� K?MD?R ?

MER MERT RS K?MD?R ?
21 Mart 2021 - 15:02


Bitkisel G?da Takviyeleri ve Kozmetik �r�nleri Sekt�r�nde Yer alan �mer Mert �rs , Koz Grup Markas?n?n Kurucusudur.17.06.1993 Do?umlu Olan �mer Mert �rs, Aslen Bursal?d?r.

�mer Mert �rs ��MARKA S?ZDEN �RET?M B?ZDEN �� Slogan?yla Yola �?kt?klar?n?, Yakla??k 4000 m2 Kapal? Alana Sahip �retim Tesisimiz, Modern Ekipmanlar?, Laboratuvarlar? ve Ofis Alanlar? ?le Sekt�r�nde Y�ksek Miktarda �r�n Taleplerinize H?zla Cevap Verebilecek Kapasitede dir Dedi.

�r�nlerinizi 7/24 KOZ GRUP G�vencesiyle Fason Olarak Tesisimizde Uzman Kadrolar E?li?inde S?Z?N ?�in �retildi?inin Bilgisini Verdi.

2009 y?l?nda "Bitkisel G?da Takviyeleri ve Kozmetik �r�nleri �reterek M�?terilerine D�nya Standartlar?nda ��z�mler Sunmak" ?lkesiyle Yola �?kan Koz Grup, Ge�en 11 Y?ll?k S�re�te T�rkiye�de, En B�y�k ?la� ve Takviye Edici G?da Firmalar?ndan Biri Olmay? Ba?arm??t?r.

2010 Y?l?nda Kalite Standartlar?n? Belirleyen Koz Grup,2010 Y?l?ndan Bu Yana T�rkiye�nin En B�y�k Kozmetik ve Bitkisel �r�nler ?irketleri Aras?nda Yer Almakta ve Kuruldu?u G�nden Bu Yana Bir �ok Yerli ve Yabanc? Firmaya Fason �retim Yapmaktad?r.

67 Ki?ilik Ekibi ?le 7/24 Operasyonunu S�rd�ren ve S�rekli Ar-GE Politikas? ?le Kendi Altyap? Yat?r?mlar?n? Y�neten Koz Grup, Y�netici ve �al??anlar?ndan Gelen Tecr�be ve Bilgi Birikimi ?le ,�a??n ?htiya�lar?na Uygun Teknolojiyi Kullanarak , Sizlere �zel ��z�mler ve Kaliteli �r�nler Sunmay? ?lke Kabul Etmektedir.

Instagram: https://www.instagram.com/omert_ors/

Web Sitesi: https://www.kozgrup.com.tr/

Web Sitesi : https://kozilac.com/


Bu haber 693 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum