MediaMarkt T�rkiye�deki 89�uncu ma?azas?n? Diyarbak?r�a a�t?

Avrupa�n?n a�?k ara bir numaral? elektronik perakendecisi MediaMarkt, Diyarbak?r�daki 1.800 metrekarelik yeni ma?azas?n? Forum AVM�de a�t?. On binlerce �r�n�n yer ald??? ma?azada a�?l??a �zel f?rsatlar b�y�k ilgi �ekti.

MediaMarkt Trkiyedeki 89uncu ma?azas?n? Diyarbak?ra at?
02 Haziran 2022 - 13:46
Avrupa�n?n a�?k ara en b�y�k elektronik perakendecisi MediaMarkt, T�rkiye�deki ma?aza yat?r?mlar?na devam ediyor. Bug�n 230 binden fazla ma?aza alan?na sahip olan marka, �lkedeki b�y�me hedefleri do?rultusunda bir yandan mevcut ma?azalar?n? yenilerken bir yandan da yeni ma?aza a�?l??lar?n? s�rd�r�yor. Bu do?rultuda MediaMarkt, T�rkiye�deki 89�uncu ma?azas?n? Diyarbak?r�da a�t?. Forum AVM�de a�?lan ma?aza ile Diyarbak?r�daki MediaMarkt ma?aza say?s? ise 2�ye y�kseldi.

MediaMarkt, Diyarbak?r Forum AVM�de a�t??? 1.800 metrekarelik ma?azas?nda 30�a yak?n ki?i istihdam edecek.

On binlerce �r�n�n yer ald??? Diyarbak?r Forum AVM�deki ma?azas?nda, a�?l??a �zel kampanya da ger�ekle?tirildi. Diyarbak?rl?lar, f?rsatlarla dolu a�?l??a yo?un ilgi g�sterdi.


MediaMarkt T�rkiye Operasyondan Sorumlu ?cra Kurulu �yesi (COO) Hulusi Acar �Art?k hayat?n normale d�nmesiyle t�keticilerimizle ma?azalar?m?zda kesintisiz olarak bulu?maktan mutluluk duyuyoruz. Ayn? ?ekilde t�keticilerin de MediaMarkt ma?azalar?na duyduklar? ilgiden dolay? �ok mutluyuz. T�keticilere en iyi deneyimi sunmay? ama�lad???m?z geni? ma?azalar?m?zda t�keticilerimiz diledikleri �r�nleri yak?ndan incelemekle kalm?yor, ayn? zamanda mediamarkt.com.tr�den ald?klar? �r�nleri ma?azalar?m?zdan teslim alabiliyor, �r�nle ilgili bir uzmanla konu?abiliyor veya tamirden �r�n aksesuar montajlar?na kadar sat?? sonras? t�m hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. B�t�nle?ik kanal stratejimize bor�lu oldu?umuz bu yap?m?z sayesinde t�keticilerimizin t�m elektronik ihtiya�lar? i�in en h?zl?, en kolay ve en keyifli hizmeti verebiliyoruz. Bu nedenle yeni ?ehirlere girmeye devam edecek, Diyarbak?r�da oldu?u gibi mevcut ma?azalar?m?z?n oldu?u illerde de yeni ma?aza a�?l??lar?m?z? s�rd�rece?iz. Bug�n a�?l???m?za kat?larak bizlere moral veren t�m Diyarbak?rl?lara te?ekk�r ederim� dedi.


Bu haber 277 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum