KUL?SLER? HEYECANLANDIRAN ?S?M ADAY ADAYLI?INI DUYURDU

KUL?SLER? HEYECANLANDIRAN ?S?M ADAY ADAYLI?INI DUYURDU
06 Haziran 2022 - 22:51

Ordu'nun ba?ar?l? i? insanlar?ndan, ?yilik Ordusu Derne?i'nin Genel Ba?kan? Kader K?l?; geti?imiz gnlerde 15 senedir yesi oldu?u Ak Parti'den istifa etti?ini ve ?yi Parti'ye geti?ini duyurmu?tu.

K?l?, bugn Ordu'da ile ba?kanl??? ziyareti s?ras?nda yapt??? a?klama ile nmzdeki seimlerde ?yi Parti'den Milletvekili Aday Aday? oldu?unu a?klad?.

Kader K?l?'?n Aday Adayl??? A?klamas?:

"K?ymetli ba?kan?m, sayg?de?er hem?ehrilerim ve bas?n?m?z?n gzide temsilcileri. Bugn sizlerle yo?un geen bir Ankara mesaisinin ard?ndan bir araya gelmek istedim. ncelikle misafir perverli?i iin ile ba?kan?m?za te?ekkr bor bilirim. Beni burada yaln?z b?rakmayan tm gnlda?lar?ma, akrabalar?ma, arkada?lar?ma sonsuz ?kranlar?m? sunuyorum.

?ki gn nce 15 y?l? a?k?n sredir mensubu oldu?um Ak Parti'den grd?m lzum ve ald???m karar nedeniyle istifa ederek ?yi Parti'ye getim. Bu dava cesurlar davas?. Genel Ba?kan?m?z Say?n Meral Ak?ener, muazzam bir cesaret gstererek ?km?? oldu?u bu yolda tm basamaklar? 81 ilimizde te?kilatlar?m?zla birlikte ad?m ad?m a?t?. "Millet bizi a??r?yor" temas?yla yola ?k?p, gece-gndz demeden al??malar?n? srdren Genel Ba?kan?m?z Say?n Meral Ak?ener ile yol arkada?l??? yapabilmenin hakl? gururu ile al??malar?ma ba?lad?m.

Bugn burada, memleketimde sizlerle bir arada olman?n mutlulu?unu tarif edemem. Te?kilatlar?m?z Trkiye'nin 81 ilinde al??malar?n? h?z kesmeden srdryor. Bu iktidar yry?nde, bu inananlar?n yry?nde; ben de ?yi Parti'den Milletvekili Aday Aday? oldu?umu sizlerin huzurunda ilk kez a?kl?yorum. Umuyorum ki Allah, sizlere hizmetkar olabilmenin gururunu bizlere ya?atacakt?r. Listelerde birlikte mcadele verece?imiz di?er aday adaylar?m?za da ?imdiden ba?ar?lar diliyorum.

Bugnden itibaren; kap? kap? gezecek, s?kmad?k el b?rakmayacak, vatanda?lar?m?z?n dertleriyle dertlenece?iz. Te?kilatlar?m?z?n da destekleri ile 81 ilin tamam?nda Allah nasip ederse birinci parti olarak ?kaca??z. Birlikten kuvvet do?ar. Te?kilat?m?zla, partililerimizle, hem?ehrilerimizle bir arada olaca??z. Allah utand?rmas?n."

ok say?da partili ve vatanda?lar?n kat?ld??? etkinlik sonras? Kader K?l?; foto?raf ekinmek ve sohbet etmek isteyenlerle bir araya geldi. Tevazusu ile insanlar?n dikkatini zerinde toplayan Kader K?l?'?n nmzdeki gnlerde seim blgesini a?klamas? bekleniyor.

Kader K?l?'?n Resmi ?nstagram Hesab?:

https://www.instagram.com/kaderkilicofficial/

Bu haber 157 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum