Kuantum Sald?r?lar?na Dayan?kl? Blok Zinciri: QANplatform

Kuantum Sald?r?lar?na Dayan?kl? Blok Zinciri: QANplatform
20 Temmuz 2022 - 18:07

Kuantum tehdidi her zamankinden daha yak?n. Blok zincirlerinin neredeyse %99�ukuantumsald?r?lar?na kar?? savunmas?z ancak art?k bireyler, i?letmeler ve geli?tiriciler i�in yeni ve g��l� bir alternatif var: QANplatform. Kuantum sald?r?lar?na kar?? dayan?kl? ve g�venli bir blok zinciri olarak geli?tirilen QANplatform, bunun yan? s?ra blok zincirlerinde kar??la??lan y�ksek ve tahmin edilemez i?lem �cretlerine kar??, uygun maliyetli ve sabit i?lem �cretleri sunuyor. Ayr?ca QAN, Ethereum Sanal Makinesine (EVM) de %100 uyumlu.

QANplatform, blok zinciri ekosisteminde in?a edilen yap?lar?n kodlama dillerinin tek veya zorlay?c? olmas? sebebiyle, �r�nlerini geli?tirmekten �ekinen geli?tiricilere herhangi bir programlama dilini kullanarak kuantum sald?r?lar?na dayan?kl? ak?ll? s�zle?meler, merkeziyetsiz uygulamalar, NFT �r�nleri, token�lar, Metaverse ve Web3 ��z�mleri olu?turma f?rsat? sunuyor.

Geli?tiriciler �r�nlerini, QANplatform�un �zel blok zinciri ile birlikte sekt�r ortalamas?nda %80 daha h?zl? bir ?ekilde ve 5 dakikadan daha k?sa bir s�rede bulut platformlar?na (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud vs.) deploy edebiliyorlar.

Ayr?ca QANplatform, geli?tiricilerin ak?ll? s�zle?meleri herhangi bir Linux uyumlu programlama dilinde (Java, JavaScript, C, C++, C#, Python, Perl, Go, Rust, TypeScript, Kotlin, PHP, Swift, Ruby, Scala, vb.) kodlamas?na olanak tan?yan ilk hiperpolygot ak?ll? s�zle?me motorunu �n�m�zdeki g�nlerde piyasaya s�recek.

QANplatform�un sunmu? oldu?u �nemli ��z�mler s?ras?yla 8 ba?l?kta s?ralanabilir:

  • Uygun maliyetli sabit i?lem �cretleri
  • Her programlama diliyle kodlayabilme
  • Hibrit blok zinciri (�zel ve herkese a�?k blok zinciri)
  • Bir mobil telefonla bile yap?labilen madencilik
  • Ethereum (EVM) uyumlulu?u
  • Bulut platformlar?na ve Oracle API�lerine entegrasyonlar
  • Geli?tiricilere �zel telif �cretleri

Estonya merkezli bir proje olan QANplatform, kendisine ait 4 adet patente sahip.

Estonya merkezli bir proje olan QANplatform, kendisine ait 4 adet patente sahip.

T�rkiye�ye Geliyor

27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde ger�ekle?ecek olan Avrasya�n?n en b�y�k kripto etkinli?i Blockchain Economy ?stanbul�a kat?l?m sa?layacak olan QANplatform hakk?nda daha fazla bilgi edinmek ve g�ncel geli?meleri ka�?rmamak i�in www.qanplatform.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Twitter:

https://twitter.com/QANplatform

Bu haber 688 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum