Kuantum Sald?r?lar?na Dayan?kl? Blok Zinciri: QANplatform

Kuantum Sald?r?lar?na Dayan?kl? Blok Zinciri: QANplatform
20 Temmuz 2022 - 18:07

Kuantum tehdidi her zamankinden daha yak?n. Blok zincirlerinin neredeyse %99ukuantumsald?r?lar?na kar?? savunmas?z ancak art?k bireyler, i?letmeler ve geli?tiriciler iin yeni ve gl bir alternatif var: QANplatform. Kuantum sald?r?lar?na kar?? dayan?kl? ve gvenli bir blok zinciri olarak geli?tirilen QANplatform, bunun yan? s?ra blok zincirlerinde kar??la??lan yksek ve tahmin edilemez i?lem cretlerine kar??, uygun maliyetli ve sabit i?lem cretleri sunuyor. Ayr?ca QAN, Ethereum Sanal Makinesine (EVM) de %100 uyumlu.

QANplatform, blok zinciri ekosisteminde in?a edilen yap?lar?n kodlama dillerinin tek veya zorlay?c? olmas? sebebiyle, rnlerini geli?tirmekten ekinen geli?tiricilere herhangi bir programlama dilini kullanarak kuantum sald?r?lar?na dayan?kl? ak?ll? szle?meler, merkeziyetsiz uygulamalar, NFT rnleri, tokenlar, Metaverse ve Web3 zmleri olu?turma f?rsat? sunuyor.

Geli?tiriciler rnlerini, QANplatformun zel blok zinciri ile birlikte sektr ortalamas?nda %80 daha h?zl? bir ?ekilde ve 5 dakikadan daha k?sa bir srede bulut platformlar?na (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud vs.) deploy edebiliyorlar.

Ayr?ca QANplatform, geli?tiricilerin ak?ll? szle?meleri herhangi bir Linux uyumlu programlama dilinde (Java, JavaScript, C, C++, C#, Python, Perl, Go, Rust, TypeScript, Kotlin, PHP, Swift, Ruby, Scala, vb.) kodlamas?na olanak tan?yan ilk hiperpolygot ak?ll? szle?me motorunu nmzdeki gnlerde piyasaya srecek.

QANplatformun sunmu? oldu?u nemli zmler s?ras?yla 8 ba?l?kta s?ralanabilir:

  • Uygun maliyetli sabit i?lem cretleri
  • Her programlama diliyle kodlayabilme
  • Hibrit blok zinciri (zel ve herkese a?k blok zinciri)
  • Bir mobil telefonla bile yap?labilen madencilik
  • Ethereum (EVM) uyumlulu?u
  • Bulut platformlar?na ve Oracle APIlerine entegrasyonlar
  • Geli?tiricilere zel telif cretleri

Estonya merkezli bir proje olan QANplatform, kendisine ait 4 adet patente sahip.

Estonya merkezli bir proje olan QANplatform, kendisine ait 4 adet patente sahip.

Trkiyeye Geliyor

27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde gerekle?ecek olan Avrasyan?n en byk kripto etkinli?i Blockchain Economy ?stanbula kat?l?m sa?layacak olan QANplatform hakk?nda daha fazla bilgi edinmek ve gncel geli?meleri ka?rmamak iin www.qanplatform.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Twitter:

https://twitter.com/QANplatform

Bu haber 119 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum