Kombinasyon Nedir, TDK Sözlük Anlam? Ne Demek?

 Kombinasyon Nedir?  Kombinasyon kelimesi, hayat?m?z?n içinde s?kça duydu?umuz kelimeler aras?nda yer al?yor.

Kombinasyon Nedir, TDK Sözlük Anlam? Ne Demek?
14 Eylül 2021 - 16:11

 Kombinasyon Nedir?

 Kombinasyon kelimesi, hayat?m?z?n içinde s?kça duydu?umuz kelimeler aras?nda yer al?yor. Uzun y?llardan beri dilimizde olan kombinasyon kelimesi, hem günlük hayatta hem de sosyal hayat?m?zda s?k duydu?umuz ve kulland???m?z kelimeler aras?nda yer al?yor. Kombinasyon kelimesi pek çok cümlede farkl? anlamlarda yer alabilir.

 Frans?zcadan dilimize geçen kombinasyon kelimesi, tertip ve birle?tirme anlam?na gelir. Kombinasyon kelimesi, düzen ve tertip anlam?na gelir. Televizyonda, dergilerde ve pek çok yerde kombinasyon kelimesi ile kar??la??yoruz. Bu nedenle de son zamanlarda kombinasyon kelimesinin kelime anlam? pek çok ki?i taraf?ndan merak ediliyor. Halk aras?nda genellikle birle?tirme ve tertip anlam? ile kullan?lan bu kelime, pek çok farkl? alanda yer al?yor.

 Kombinasyon Kelimesi TDK Sözlük Anlam? Ne Demek?

 Kombinasyon kelimesinin TDK sözlük anlam?, birle?tirme ve tertiptir. Kombinasyon kelimesi dilimize Frans?zcadan geçmi? olan bir kelimedir. Bu kelime, farkl? cümlelerin içinde farkl? anlamlar alarak kullan?labilir. Kombinasyon kelimesi, matematik dersinde i?lenen konular aras?nda yer al?yor. Bu nedenle ö?renciler kombinasyon kelimesini çok küçük ya?larda ö?reniyor ve merak etmeye ba?l?yor.

 Dilimizde çok say?da kullan?m alan? bulunan kombinasyon kelimesi, s?kça televizyonda, internette, gazetelerde ve makalelerde de kar??m?za ç?k?yor. Bu kelime, farkl? cümlelerin içinde farkl? ?ekillerde de kullan?labilir. Kombinasyon kelimesi, Frans?zca combinaison kökünden gelir. Türk dili, pek çok medeniyetle etkile?im içinde oldu?u için her geçen gün bünyesine yeni kelimeler katarak daha da zenginle?mi?tir.

 Kombinasyon kelimesi de dilimize Frans?zcadan kat?lm?? ve uzun y?llardan beri kullan?lan kelimeler aras?nda yer al?r. Kombinasyon kelimesi tertip ve birle?tirme anlamlar?na gelir. Kullan?ld??? cümleye göre anlam kazan?r. Bu nedenle kelimenin ne anlama geldi?ini incelerken cümlenin geneline bakmak gerekir. Matematik alan?nda bir konu olarak i?lenen kombinasyon kelimesi ile ö?renciler erken ya?ta tan???yor.

 

 

 

 

Bu haber 279 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum