Kader K?l?š Ak Parti'den ?stifa Edip, ?yi Partiye Gešti

Kader K?l?š Ak Parti'den ?stifa Edip, ?yi Partiye Gešti
04 Haziran 2022 - 21:54

Ordulu ba?ar?l? i? kad?n?, ?yilik Ordusu Derne?i'nin genel ba?kan? Kader K?l?š bugŘn ÷?le saatlerinde sosyal medya hesab?ndan aš?klama yaparak; binin Řzerinde Řyesiyle birlikte Ak Parti'den istifa edip ?yi Parti'ye gešti?ini duyurdu.

Son gŘnlerde dijital mecralarda popŘleritesi ile ve ?yilik Ordusu Derne?i'nin šal??malar?yla ismi gŘndemde olan Kader K?l?š, bugŘn yapt??? payla??m?n ard?ndan yak?n ševresinden gŘzel destek mesajlar? ve payla??mlar? ald?. Kader K?l?š'?n ?yi Parti'ye gešti?ini duyurdu?u sosyal medya payla??m? ?u ?ekilde;

"Genšlerimiz gelece?inden umudunu kesmi?, yurtta?lar?m?z evlerine ekmek g÷tŘremiyor, annelerimizin tencereleri bo?, memurlar?m?z ay sonunu š?karam?yor, esnaf?m?z borš bata??nda yŘzŘyor, i?šilerimiz k?t kanaat gešiniyor. Ald??? maa? yatar yatmaz eriyen asgari Řcretli šal??anlar?m?z, ah?r? bo? ve tarlas?n? ekemeyen šiftšilerimiz var.

Bu k÷tŘ gidi?ata son vermeye, bu u?urda gece-gŘndŘz demeden šal??maya, toplumun her kesimine adalet ve e?itlik getirmeye, mŘreffeh bir toplum olu?turmaya, Gazi Mustafa Kemal AtatŘrk'Řn dedi?i gibi "Fikri hŘr, vicdan? hŘr" bir nesil in?a etmeye s÷z veriyor;

Ta??n alt?na elimi de?il g÷vdemi koyarak 13 y?ld?r aktif Řyesi oldu?um Ak Parti'den istifa edip, 1.000'in Řzerinde Řyemle birlikte ?yi Parti'ye gešti?imi sizlerle payla??yorum.

Ba?ta genelba?kan?m?z say?n Meral Ak?ener ÷nderli?indeki harekete destek vermek ve s?k?nt?l? d÷nemde siyaset yapma gere?i hissettim. ă?km?? oldu?um bu yolda ba?ta ailemin, arkada?lar?m?n, šal??anlar?m?n ve siz k?ymetli hem?ehrilerimizin deste?ine olan inanc?m tamd?r.

Sayg?lar?mla..."

Kader K?l?š'?n ÷nŘmŘzdeki gŘnlerde, ÷nŘmŘzdeki 2023 sešimlerinde ?yi Parti'den Milletvekili Aday Adayl???'n? duyurmas? bekleniyor.

Kader K?l?š'?n Resmi ?nstagram Hesab?:

https://www.instagram.com/kaderkilicofficial/g

Bu haber 226 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum