?stanbul i�in korkutan a�?klama: 15 g�nd�r art?? yok ama olacak

?stanbul ?l Sa?l?k M�d�r� Kemal Memi?o?lu, G�ztepe A??z ve Di? Sa?l??? Merkezi�nin hizmet vermeye devam edece?i yeni binas?n?n a�?l?? t�renine kat?ld?.

?stanbul iin korkutan a?klama: 15 gndr art?? yok ama olacak
14 Eylül 2021 - 16:11

?stanbul ?l Sa?l?k M�d�r� Kemal Memi?o?lu, G�ztepe A??z ve Di? Sa?l??? Merkezi�nin hizmet vermeye devam edece?i yeni binas?n?n a�?l?? t�renine kat?ld?. ?stanbul genelindeki corona vir�s� verileriyle ilgili a�?klama yapan Memi?o?lu, ?unlar? s�yledi:

?stanbul�da Covid s�resince 8 bin yatakl? 8 tane hastaneyi vatanda?lar?n hizmetine sunduk. Sosyal mesafe maske ve a??dan ba?ka bir ?ans?m?z yok. ?stanbul�da 15 g�nd�r corona vir�s�yle alakal? say?sal anlamda bir art?? olmamakla birlikte Anadolu�da vakalar?n y�kseldi?i illerden ?stanbul�a bir yans?ma olaca??n? �ng�r�yoruz. Olmamas?n? temenni ederken herhangi bir olumsuzluk durumunda ise siz sa?l?k �al??anlar?m?z ve imkanlar?m?z dahilinde duruma m�dahale edebilece?imizi biliyoruz.

Bu haber 365 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum