Isparta'da kom?ular?na k?z?p �yle bir pankart ast? ki g�ren ?a?t? kald?

ISPARTA'da bir vatanda? evinin �n�ne ara� park eden kom?ular?na k?zarak, hakaret i�erikli bir pankart ast?.

Isparta'da kom?ular?na k?z?p yle bir pankart ast? ki gren ?a?t? kald?
14 Eylül 2021 - 16:12

ISPARTA'da bir vatanda? evinin �n�ne ara� park eden kom?ular?na k?zarak, hakaret i�erikli bir pankart ast?. Olaya tepki g�steren mahalle muhtar?, gerekli yerlere ba?vurdu?unu s�yledi. Zab?ta da pankartla ilgili i?lem ba?latt?.

Halife Sultan Mahallesi 124. Caddede ikamet eden bir vatanda? kom?ular?n?n evinin �n�ne ara� park etmemesi i�in hakaret i�eren bir pankart ast?. Pankarta �Bu evin �n�ne ara� park eden ?erefsizdir� yazan vatanda? i�in Mahalle Muhtar? Veli ??lek, zab?taya ba?vuruda bulundu. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi Zab?ta M�d�rl�?� ekipleri, ev sahibine ula?maya �al??t?. ?ehir d???nda oldu?u �?renilen ev sahibi i�in zab?ta, pankart?n kald?r?lmas? amac?yla yasal i?lemleri ba?latt?.

Halife Sultan Mahallesi Muhtar? Veli ??lek, ev sahibinin kom?ular?yla s?k?nt?lar? oldu?unu belirterek, 5-6 ki?iyle mahkemelik oldu?unu s�yledi. ??lek, �Ablam?z devaml? �kom?ular yok balkona �?k?yor, yok d??ar?da duruyor� diyor. Yan tarafta Almanya�daki bir a?abeyimiz var onun kirac?s? arac?n? park ediyor. �Neden benim evimin �n�ne park ediyorsun� gibisine kavga ediyor. Valilik, emniyet ve zab?ta m�d�rl�?�n� �ok me?gul eden bir ?ah?s. S?k s?k s?k?nt? ya??yoruz. Kom?ular? da �ok rahats?z. Yandaki apartmanda bir kom?usu balkona �?k?yor diye rahats?z oluyor. Vatanda? balkonuna �?kamayacak m?? Belediyeden emekli bir a?abeyimiz vard?, rahat edece?i zaman ��n�r Mahallesi�ne ta??nd?. Hep bunun y�z�nden� dedi.


�Benim hakk?mda ?ikayette bulundu�
Ev sahibinin ara�lar?n park etmemesi i�in yasak olmas?na ra?men yola duba �akt?rd???n? ileri s�ren ??lek, �Benim hakk?mda da g�revimi yapmad???ma dair dilek�e vermi?. �Abla kom?ularla gelelim ne s?k?nt?n?z varsa ��z�m bulal?m� diyorum �beni vatanda?la muhatap etme� gibisinden cevaplar veriyor. Sonra beni valili?e ?ikayet ediyor. Kom?ular? emniyete ?ikayet ediyor� diye konu?tu.


�Sorunun tatl?l?kla ��z�lmesini istiyoruz�
Muhtar Veli ??lek, dubalardan dolay? evin �n�ne zaten ara� park? yap?lamayaca??n? belirterek, �Etraftakilere laf atmacas?na bir pankart yapt?rm??. Asl?nda bu su�. Bu konuda gerekli mercilere m�racaat?m?z? yapt?k. Onlar da gerekeni yapacakt?r. Sorunun tatl?l?kla ��z�lmesini istiyoruz� dedi.

Bu haber 253 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum