?? Bankas? mü?terilerine TR Karekod ile ödeme kolayl???

Türkiye ?? Bankas?, mü?terilerine, ??Cep ve Maximum Mobil’den TR Karekod ile ödeme özelli?ini sundu.

?? Bankas? mü?terilerine TR Karekod ile ödeme kolayl???
21 Nisan 2022 - 13:40

Resmi Gazete’de yay?mlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullan?lmas? Hakk?nda Yönetmelik ile birlikte Merkez Bankas? taraf?ndan ödemelerde karekod kullan?lmas? sürecinde uyulmas? gereken ulusal standartlar belirlendi. Yönetmelikle ödeme i?lemleri daha da kolay hale geliyor.   

 

?? Bankas?’n?n mü?terilerine sundu?u TR Karekod ile ödeme özelli?iyle, ??Cep ve Maximum Mobil uygulamalar?ndan kredi kartlar? ya da Bankamatik Kartlar? ve ön ödemeli kartlar?n yan? s?ra mevduat hesaplar?n?n kullan?lmas?yla da ödeme kolayca gerçekle?tirilebiliyor. 

Ödeme s?ras?nda mü?teriler Maximum Mobil veya ??Cep’te “Karekod i?lemleri” menüsünü seçerek, aç?lan kameraya POS cihaz?nda olu?an karekodu okutuyor. Ard?ndan ödeme yap?lacak kredi kart?, Bankamatik Kart? veya MaxiPara Kart’? seçerek i?lemini h?zl?, temass?z ve güvenli ?ekilde tamaml?yor. 

 

30 Nisan’a kadar ?? Bankas? kartlar? ile ??Cep ya da Maximum Mobil’den tek seferde yap?lacak her 150 TL ve üzeri TR Karekod ile ödeme i?leminde %5, toplam 100 TL’ye varan MaxiPuan kazan?labiliyor.

Bu haber 316 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum