?GA ?stanbul Havaliman?’ndan Rengarenk 23 Nisan Kutlamas?

23 Nisan’? bu y?l da co?kuyla kutlayan ?GA ?stanbul Havaliman?’n?n rengârenk yeni reklam filminde, ba?rolü çocuklar oynad?. ?GA’n?n “çocuk ve aile dostu havaliman?” konseptini gözler önüne seren filmde rol alan çocuklar, 23 Nisan’da havaliman?ndaki sanat atölyesinde bir araya geldi ve di?er çocuklarla birlikte “e?itimde f?rsat e?itli?i” için eserler üretti.

?GA ?stanbul Havaliman?’ndan Rengarenk 23 Nisan Kutlamas?
27 Nisan 2022 - 11:59

Türkiye’nin dünyaya aç?lan kap?s? ve bölgenin en önemli aktarma merkezi konumunu sundu?u üst düzey yolculuk deneyimi ile destekleyen ?GA ?stanbul Havaliman?, “çocuk ve aile dostu havaliman?” konsepti ile ön plana ç?k?yor. ?GA, çocuklara ve ailelerine sundu?u, yolculu?u daha zevkli ve kolay hale getirecek uygulamalar?n? da içeren reklam filmini 23 Nisan öncesinde dijital platformlardan ve televizyonlardan yay?nlad?.

 

Geçti?imiz y?l 23 Nisan’da “?imdi Çocuklar?n Zaman?” slogan?yla çocuklar?n dilinden uçak seyahatlerinde aileleriyle birlikte ya?ad?klar? zorluklar? ve bunlara çözümlerini dile getiren ?GA; bu y?l da aradan geçen zamanda ?stanbul Havaliman?’nda çocuklar için seyahatin ne kadar güzelle?ti?ini gözler önüne serdi. Reklam filminde ?GA’y? art?k çok daha iyi tan?yan ve sahiplenen çocuklar ebeveynleri ile rolleri de?i?iyor, havaliman?nda onlara rehberlik ediyor. Giri?ten check-in’e, yeme-içmeden çocuk oyun alanlar?na kadar havaliman? içindeki her alan? keyifle ve kolayl?kla kullan?yorlar.

 

At?k malzemelerden havac?l?kla ilgili sanat eserleri ürettiler… 

 

?GA ?stanbul Havaliman?, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayram?’nda çocuklar için bir atölye de düzenledi. Reklam filminde rol alan minik oyuncularla birlikte, ?GA ?stanbul Havaliman? çal??anlar?n?n çocuklar?, yolcu çocuklar?n?n ve Darü??afaka’da e?itim gören çocuklar?n kat?l?m?yla gerçekle?en atölye; QB?CART Sanat Okulu’nun deste?iyle hayata geçirildi. Atölye kapsam?nda çocuklar, ?stanbul Havaliman? Kat? At?k Merkezi’nden seçilen plastik kapak, kablo ve karton gibi at?klar?, ?stanbul Havaliman? Teknik Lisesi hocalar? ve QB?CART Sanat Okulu’ndan olu?an mentörler ile birlikte havac?l?k ile ilgili sanat eserlerine dönü?türdü. 

 

?GA, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? kapsam?nda yapt??? bu atölye çal??mas?yla hem çocuklara geri dönü?üm bilincini kazand?rmay? amaçlad? hem de atölyede üretilen eserlerle Darü??afaka E?itim Kurumlar?’n?n “e?itimde f?rsat e?itli?i” misyonuna destek verdi.

Bu haber 225 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum