Yay Burcu Günlük Burç Yorumu - 11 Eylül 2021

Bug�n Ay Akrep burcunda ilerliyor. G�ne uyku d�zensizlikleriyle ba?layabilirsiniz. Bir arkada?l?k ili?kinizden veya bir ortamdan uzakla?maya do?ru gidebilirsiniz. Ge�mi?i, gelece?i d�?�nebilir ve andan uzakla?abilirsiniz.