Ba?ak Burcu Günlük Burç Yorumu - 11 Eylül 2021

Bug�n Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. G�n�n ilk yar?s?nda beklenmedik telefonlar ve haberler alabilirsiniz. Yolculuk planlar?n?zda ani de?i?iklikler olabilir. Zihniniz daha �ok �al??aca?? i�in d�?�nmekten harekete ge�meye enerjiniz kalmayabilir. Zihnin k�lesi olmay?n.