Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu - 11 Eylül 2021

Bug�n Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. G�n�n ilk yar?s?nda ili?kilerinizden yana s�rpriz durumlar kar??n?za gelebilir. Ge�mi?teki dostlar?n?zdan veya eski sevgilinizden bir haber alabilirsiniz. Ge�mi? deneyimler g�n i�inde konu?ulabilir, zihninizde daha s?k canlanabilir.