Görkem Balk?? ile “ Bundan Sonra Böyle” demeye haz?r m?s?n?z?

Festival ve organizasyonlarda müzi?ini dinleyicilere sevdiren Görkem Balk??, sözünü yazd??? ve bestesini yapt??? A?k Ac?t?r sonras? dinleyicilerine yeni ?ark?s? “ Bundan Sonra Böyle” ile tekrar merhaba diyor.

Görkem Balk?? ile “ Bundan Sonra Böyle” demeye haz?r m?s?n?z?
28 Kasım 2021 - 23:06

 Görkem Balk??’?n  Bundan Sonra Böyle  sözleri içinde bulundu?umuz pandemi süreci ile hepimizin evlere kapand??? bu dönemde kararlar?m?z? yeniden sorgulad???m?z günlere ve yeni al?nacak kararlara gönderme yap?yor. Görkem Balk??, Bundan Sonra Böyle’nin nas?l ortaya ç?kt???n? a?a??daki kelimeler ile özetliyor;

 “Hayat?n stresinden,  defalarca yapmay? dü?ündü?ümüz fakat bir türlü cesaret edemedi?imiz, erteledi?imiz her ?ey için, kendimiz için Bundan Sonra Böyle demeliyiz. Ben, bunu diyemedi?im bir zaman da bu ?ark?y? yazd?m ve tüm dinleyenlere tavsiyem bazen "Yok abi kals?n" diyebilmeli, yeni bir yola ç?k?p  Bundan Sonra Böyle ile kendi hikayelerini bulmalar?”

 Görkem Balk??’?n Bundan Sonra Böyle isimli teklisinin söz ve müzi?i yine A?k Ac?t?r da oldu?u gibi kendisine ait

Kay?tlar? Ont Music Network Center’da, Vokal kay?tlar? Kolpar Müzik Studyo’lar?nda tamamlanan  Bundan Sonra Böyle’nin  düzenlemesi  Tansel Do?anay taraf?ndan yap?ld?, bas gitar Mattias Virgoplos ,elektro gitarlar Emre Demirel, davul Halil Ertunga Karaca  ve klavyeler Tansel Do?anay taraf?ndan çal?nd?.

Bundan Sonra Böyle’nin,  albüm foto?raflar? Rümeysa Pi?kin, grafik tasar?m? Bülent Durgun, klip ve albüm kapa?? styling’i Vitrindeyiz Kreatif Agency taraf?ndan yap?lm??t?r.

 Görkem Balk??’?n, Bundan Sonra Böyle klibi Yalova Koru Belde’sinde  geni? bir kadro ile Rahman Boz ve ekibi taraf?ndan çekildi. Klipte  O Ses Türkiye 2020’inin  birincisi Alkan Dalgak?ran da Görkem’e e?lik ediyor. Klipte bir beyaz yakal?n?n i? hayat?n?n stresine ara verip bir karavan ile olan hikayesi i?leniyor. Ekip proje için çal???rken çok e?lendi?ini, ?ark?y? dinleyen herkesin de ayn? ?ekilde e?lenece?ini ve dans edece?ini dile getiriyor.

 Siz de Bundan Sonra Böyle demek isterseniz, Görkem Balk??’a kulak vermeyi unutmay?n.

 Görkem Balk?? Klip

 Instagram : https://www.instagram.com/gorkembalkis_/

Bu haber 562 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum