G�rkem Balk?? ile � Bundan Sonra B�yle� demeye haz?r m?s?n?z?

Festival ve organizasyonlarda m�zi?ini dinleyicilere sevdiren G�rkem Balk??, s�z�n� yazd??? ve bestesini yapt??? A?k Ac?t?r sonras? dinleyicilerine yeni ?ark?s? � Bundan Sonra B�yle� ile tekrar merhaba diyor.

Grkem Balk?? ile  Bundan Sonra Byle demeye haz?r m?s?n?z?
28 Kasım 2021 - 23:06

�G�rkem Balk??�?n� Bundan Sonra B�yle� s�zleri i�inde bulundu?umuz pandemi s�reci ile hepimizin evlere kapand??? bu d�nemde kararlar?m?z? yeniden sorgulad???m?z g�nlere ve yeni al?nacak kararlara g�nderme yap?yor. G�rkem Balk??, Bundan Sonra B�yle�nin nas?l ortaya �?kt???n? a?a??daki kelimeler ile �zetliyor;

��Hayat?n stresinden,� defalarca yapmay? d�?�nd�?�m�z fakat bir t�rl� cesaret edemedi?imiz, erteledi?imiz her ?ey i�in, kendimiz i�in Bundan Sonra B�yle demeliyiz. Ben, bunu diyemedi?im bir zaman da bu ?ark?y? yazd?m ve t�m dinleyenlere tavsiyem bazen "Yok abi kals?n" diyebilmeli, yeni bir yola �?k?p� Bundan Sonra B�yle ile kendi hikayelerini bulmalar?�

�G�rkem Balk??�?n Bundan Sonra B�yle isimli teklisinin s�z ve m�zi?i yine A?k Ac?t?r da oldu?u gibi kendisine ait

Kay?tlar? Ont Music Network Center�da, Vokal kay?tlar? Kolpar M�zik Studyo�lar?nda tamamlanan� Bundan Sonra B�yle�nin� d�zenlemesi� Tansel Do?anay taraf?ndan yap?ld?, bas gitar Mattias Virgoplos ,elektro gitarlar Emre Demirel, davul Halil Ertunga Karaca� ve klavyeler Tansel Do?anay taraf?ndan �al?nd?.

Bundan Sonra B�yle�nin,� alb�m foto?raflar? R�meysa Pi?kin, grafik tasar?m? B�lent Durgun, klip ve alb�m kapa?? styling�i Vitrindeyiz Kreatif Agency taraf?ndan yap?lm??t?r.

�G�rkem Balk??�?n, Bundan Sonra B�yle klibi Yalova Koru Belde�sinde� geni? bir kadro ile Rahman Boz ve ekibi taraf?ndan �ekildi. Klipte� O Ses T�rkiye 2020�inin� birincisi Alkan Dalgak?ran da G�rkem�e e?lik ediyor. Klipte bir beyaz yakal?n?n i? hayat?n?n stresine ara verip bir karavan ile olan hikayesi i?leniyor. Ekip proje i�in �al???rken �ok e?lendi?ini, ?ark?y? dinleyen herkesin de ayn? ?ekilde e?lenece?ini ve dans edece?ini dile getiriyor.

�Siz de Bundan Sonra B�yle demek isterseniz, G�rkem Balk??�a kulak vermeyi unutmay?n.

G�rkem Balk?? Klip

�Instagram : https://www.instagram.com/gorkembalkis_/

Bu haber 713 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum