Gen� ill�zyonist Alkan Cambaz ezberleri bozuyor

Gen illzyonist Alkan Cambaz ezberleri bozuyor
27 Aralık 2021 - 14:21 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 - 14:35
?ll�zyon ?ovlar? her ya? grubundan insan?n dikkatini �ekiyor. Bu alanda en �ok ilgi g�ren isimlerden biri ise Alkan Cambaz olarak biliniyor. 2012 y?l?nda kat?ld??? Yetenek Sizsiniz yar??mas? ile tan?nan ve her ge�en g�n tan?n?rl??? artan yetenekli isim ba?ar?l? oyunculuk deneyimleriyle de kar??m?za �?k?yor.
?zmir Buca do?umlu olan Alkan Cambaz her gence �rnek olabilecek bir e?itime sahip. 2014 y?l?nda Tekirda? Nam?k Kemal �niversitesinden mezun oluyor. Bununla yetinmeyen ve ill�zyon konusunda yeteneklerinin fark?nda olan ba?ar?l? isim yurtd???nda alm?? oldu?u ilave e?itimlerle bu yetene?ini �ok g�zel bir ?ekilde sergilemeyi ba?ar?yor. Ve profesyonel bir sihirbaz olarak hem yurti�inde hem de yurtd???nda say?s?z ba?ar?l? ve kaliteli g�steri yap?yor. Bu e?itim d�zeyi ve say?s?z g�steri ile bilindik sihirbazlar? geride b?rakarak ezberleri bozuyor.

Tek yetene?i ill�zyon olmayan Alkan Cambaz reklam filmleri ile ad?ndan s�z ettiriyor

Alkan Cambaz sahip oldu?u ill�zyon yetene?inin d???nda medyatik baz? alanlarda da lay?k?yla boy g�steriyor. Yetenek Sizsiniz yar??mas?n?n ard?ndan 2014 y?l?nda Turkcell reklamlar?nda onu g�ren hayranlar? gen� ve yetenekli isme kar?? olan sayg?lar?n? bir ad?m daha �teye ta??yor. Sihirbaz olarak alm?? oldu?u sahnelerde ona hayran kalan ve onu takip eden �ok ciddi bir kitleye ula??yor. Reklam filmi ile bu kitle daha da b�y�yor. �zellikle �?rencilerin ilgi ve alakas? g�r�lmeye de?erdir.
https://www.instagram.com/alkanabim/
https://www.tiktok.com/@alkanabim
www.AlkanCambaz.com


Bu haber 643 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum