Genç illüzyonist Alkan Cambaz ezberleri bozuyor

Genç illüzyonist Alkan Cambaz ezberleri bozuyor
27 Aralık 2021 - 14:21 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 - 14:35
?llüzyon ?ovlar? her ya? grubundan insan?n dikkatini çekiyor. Bu alanda en çok ilgi gören isimlerden biri ise Alkan Cambaz olarak biliniyor. 2012 y?l?nda kat?ld??? Yetenek Sizsiniz yar??mas? ile tan?nan ve her geçen gün tan?n?rl??? artan yetenekli isim ba?ar?l? oyunculuk deneyimleriyle de kar??m?za ç?k?yor.
?zmir Buca do?umlu olan Alkan Cambaz her gence örnek olabilecek bir e?itime sahip. 2014 y?l?nda Tekirda? Nam?k Kemal Üniversitesinden mezun oluyor. Bununla yetinmeyen ve illüzyon konusunda yeteneklerinin fark?nda olan ba?ar?l? isim yurtd???nda alm?? oldu?u ilave e?itimlerle bu yetene?ini çok güzel bir ?ekilde sergilemeyi ba?ar?yor. Ve profesyonel bir sihirbaz olarak hem yurtiçinde hem de yurtd???nda say?s?z ba?ar?l? ve kaliteli gösteri yap?yor. Bu e?itim düzeyi ve say?s?z gösteri ile bilindik sihirbazlar? geride b?rakarak ezberleri bozuyor.

Tek yetene?i illüzyon olmayan Alkan Cambaz reklam filmleri ile ad?ndan söz ettiriyor

Alkan Cambaz sahip oldu?u illüzyon yetene?inin d???nda medyatik baz? alanlarda da lay?k?yla boy gösteriyor. Yetenek Sizsiniz yar??mas?n?n ard?ndan 2014 y?l?nda Turkcell reklamlar?nda onu gören hayranlar? genç ve yetenekli isme kar?? olan sayg?lar?n? bir ad?m daha öteye ta??yor. Sihirbaz olarak alm?? oldu?u sahnelerde ona hayran kalan ve onu takip eden çok ciddi bir kitleye ula??yor. Reklam filmi ile bu kitle daha da büyüyor. Özellikle ö?rencilerin ilgi ve alakas? görülmeye de?erdir.
https://www.instagram.com/alkanabim/
https://www.tiktok.com/@alkanabim
www.AlkanCambaz.com

 
Bu haber 456 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum