Genç Giri?imci Esen S?la Tüm Dünya’ya Yer Alt? Görüntüleme Cihazlar? Satmay? Hedefliyor

Genç Giri?imci Esen S?la Tüm Dünya’ya Yer Alt? Görüntüleme Cihazlar? Satmay? Hedefliyor
03 Eylül 2022 - 22:01

Tokat’ta ticari faaliyetlerini sürdüren Essla Yer Alt? Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri, mesleki ba?ar?lar?yla ?ehrine katma de?er sa?lamaya devam ediyor.

Yer alt? görüntüleme sistemleri üzerine çal??malar sürdüren Essla ba?l?ca; define dedektörleri, alan tarama cihazlar?, yer alt? görüntüleme sistemleri ve güvenlik dedektörleri gibi ürünlerle ön plana ç?kmakta.

Tamam? sertifikal? olan ürün gruplar? sayesinde kalitesini kan?tlayan Essla Yer Alt? Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri, y?llar?n verdi?i mesleki tecrübe sayesinde kullan?c?lar?n seçkin ürünlerini daima stoklar?nda bulundurmaktad?r.

Distribütör firma konumunda olan Essla Yer Alt? Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri, ba?ta bölgesinde ba?lam?? oldu?u faaliyetleri pek çok dijital pazar yerinde sürdürmesinin yan?s?ra Amazon ve Ebay gibi platformlar arac?l???yla da yurtd??? sat??lar?na ba?layarak bu alanda Türkiye’nin ilk ihracat yapan firmas? olmu?tur.

Yurtd??? pazar?nda pek çok al??veri? merkezi, hastane ve bankalara güvenlik sistemleri için tercih edilen Essla markas?, yak?nda Türkiye’nin güvenlik sistemleri ihracat? alan?nda büyüyen firmalar? aras?nda yer alacak gibi görünüyor.

Essla Yer Alt? Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri’ne 0532 379 90 60 numaral? telefondan arayarak ve WhatsApp üzerinden ula?abilir; ürün gruplar? ve hizmetleri hakk?nda bilgi alabilirsiniz.

Facebook: https://www.facebook.com/esslayeraltigoruntuleme

Instagram: https://www.instagram.com/esslayeraltigoruntuleme/

Bu haber 98 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum