Gen� Giri?imci Esen S?la T�m D�nya�ya Yer Alt? G�r�nt�leme Cihazlar? Satmay? Hedefliyor

Gen Giri?imci Esen S?la Tm Dnyaya Yer Alt? Grntleme Cihazlar? Satmay? Hedefliyor
03 Eylül 2022 - 22:01

Tokat�ta ticari faaliyetlerini s�rd�ren Essla Yer Alt? G�r�nt�leme ve G�venlik Sistemleri, mesleki ba?ar?lar?yla ?ehrine katma de?er sa?lamaya devam ediyor.

Yer alt? g�r�nt�leme sistemleri �zerine �al??malar s�rd�ren Essla ba?l?ca; define dedekt�rleri, alan tarama cihazlar?, yer alt? g�r�nt�leme sistemleri ve g�venlik dedekt�rleri gibi �r�nlerle �n plana �?kmakta.

Tamam? sertifikal? olan �r�n gruplar? sayesinde kalitesini kan?tlayan Essla Yer Alt? G�r�nt�leme ve G�venlik Sistemleri, y?llar?n verdi?i mesleki tecr�be sayesinde kullan?c?lar?n se�kin �r�nlerini daima stoklar?nda bulundurmaktad?r.

Distrib�t�r firma konumunda olan Essla Yer Alt? G�r�nt�leme ve G�venlik Sistemleri, ba?ta b�lgesinde ba?lam?? oldu?u faaliyetleri pek �ok dijital pazar yerinde s�rd�rmesinin yan?s?ra Amazon ve Ebay gibi platformlar arac?l???yla da yurtd??? sat??lar?na ba?layarak bu alanda T�rkiye�nin ilk ihracat yapan firmas? olmu?tur.

Yurtd??? pazar?nda pek �ok al??veri? merkezi, hastane ve bankalara g�venlik sistemleri i�in tercih edilen Essla markas?, yak?nda T�rkiye�nin g�venlik sistemleri ihracat? alan?nda b�y�yen firmalar? aras?nda yer alacak gibi g�r�n�yor.

Essla Yer Alt? G�r�nt�leme ve G�venlik Sistemleri�ne 0532 379 90 60 numaral? telefondan arayarak ve WhatsApp �zerinden ula?abilir; �r�n gruplar? ve hizmetleri hakk?nda bilgi alabilirsiniz.

Facebook: https://www.facebook.com/esslayeraltigoruntuleme

Instagram: https://www.instagram.com/esslayeraltigoruntuleme/

Bu haber 286 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum