Garantili ??šilik ?le AG Asfalt!

DŘnya Řzerinde ?u anda var olan modern ?ehircilik ve mimarinin bŘyŘk oranda geli?mesine ba?l? olarak otopark, ?antiye, al??veri? merkezi, sanayi b÷lgesi, yol projelerinde kullan?lan asfaltlar k?sm?nda etkin bir ?ekilde var olan AG Asfalt 2004 y?l? išerisinde kurulmu?tur.

Garantili ??šilik ?le AG Asfalt!
30 Temmuz 2021 - 11:36 - G├╝ncelleme: 31 Temmuz 2021 - 12:59
DŘnya Řzerinde ?u anda var olan modern ?ehircilik ve mimarinin bŘyŘk oranda geli?mesine ba?l? olarak otopark, ?antiye, al??veri? merkezi, sanayi b÷lgesi, yol projelerinde kullan?lan asfaltlar k?sm?nda etkin bir ?ekilde var olan AG Asfalt 2004 y?l? išerisinde kurulmu?tur.
Kurulumundan bu yana kendi šal??ma prensiplerine ve ilkelerine ba?l? ?ekilde sŘrekli olarak daha iyi bir hizmet sunmak išin ad?mlar atm??, ayn? ?ekilde en gŘvenilir firma olmay? da ba?arm??t?r. Bu noktada kusursuz, sorunsuz, a??nmaya kar?? yŘksek oranda direnšli ve esnek asfalt sešenekleri sunan firma mŘ?teri memnuniyetini de kazanm?? uzman šal??anlar? ile beraber h?zl? hizmet sešeneklerini de net bir ?ekilde yerine getirmi?tir.

ăe?itli Řretimle Sekt÷rŘnde Ba?ar? Yakalayan, AG Asfalt!

GŘnŘmŘzde s?kl?kla kullan?lan s?cak asfalt Řretiminin yan?nda geli?mi? teknolojinin bir ŘrŘnŘ olan so?uk asfalt Řretimi de yapan firma bu konuda da en bŘyŘk tesislere sahiptir. SŘrekli olarak geli?mi? teknolojiyi takip etmesinin yan?nda i? ortaklar?na da en kusursuz hizmeti sunma yolunda ilerledi?inden bu noktada da oldukša ba?ar?l? bir i? š?karmaktad?r.
So?uk asfalt s?cak asfalta g÷re daha iyi avantajlar sa?lamakta ve genel olarak hava ?artlar?na daha kolay adapte olmaktad?r. Bu da asl?nda so?uk hava ya da s?cak hava išerisinde asfalt?n daha az etkilenmesine neden olmaktad?r. Ayr?ca bu yeni asfalt tŘrŘ bŘtŘn yol tiplerine de uyum sa?lamaktad?r. Herhangi bir olumsuz etkisi de kesin olarak bulunmamaktad?r. Firma di?er tŘm detayl? bilgileri de kendi internet sitesi išerisinden sunmaktad?r.
Kaynak: https://www.gocmenasfalt.com/ankara-soguk-asfalt/
á
Bu haber 858 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum