Eylül Ay?nda Okunacak Kitap Önerileri

25 Eylül 2022 - 22:09


Kitap önerileri, okumay? sevenler için an?msatma, okumay? sevmeyen ve al??kanl?k edinmek isteyenler için ise te?viktir. Az okuyan bir toplum olarak okuma önerileri sayesinde kazan?lan her ki?i çok de?erlidir. Nevçar?? avm sosyal ve kültürel etkinlikleri, Eylül ay?nda okunacak kitap önerileriyle konuklar?na keyifli zamanlar ya?atmaktad?r. Siz de Eylül ay?ndan okunacak kitaplar?n?z? alabilir, sipari? verebilirsiniz. Sipari?leriniz en k?sa sürede size ula?t?r?lacak keyifli okumalar yapabileceksiniz.
 
 Eylül Ay?nda Okunacak Kitaplar
 
 Eylül ay?, yaz?n bitti?i ve k?? aylar?na haz?rl?k olarak ya?anan bir süreçtir. Hem yazdan kalma s?caklar hem k??a göz k?rpan ak?am esintileriyle ya?ayanlara uyar? verir. Anadolu yakas? avm yaz?n d?? mekan e?lencelerini kapal? mekanlara ta??yan önemli noktalardan biridir.
 
 Eylül ay?nda okunacak kitap önerileri aras?nda Emre Caner’in yazd???, Sürgün ve Hürriyet (Paris’te Bir Jön Türk) adl? kitap öne ç?kmaktad?r. Roman türünde yaz?lan kitap kap? yay?nlar?ndan ç?kt?. 303 sayfadan ibaret olan kitab?n konusu, Paris’te ya?ayan Jön Türklerin çileli ya?ant?s?n? anlatmaktad?r.
 
 Bir ba?ka kitap önerisi, Sorun bendeymi? adl? Pinkfreud kitab?d?r. 272 sayfal?k kitap Okyanus yay?nlar? Dizüstü Edebiyat Serisi aras?ndad?r. Bir genç k?z?n ya?ant?s? ve çevresiyle ili?kilerini anlatan kitab?n sonunda k?z?n kendime notlar ba?l???yla yorumlar yazmaktad?r. E?lenceli ve ak?c? bir kitap olarak Eylül ay?nda okunacaklar aras?nda yerini almaktad?r.
 
 Eylül ay? okunacak kitaplar aras?nda, Buket Uzuner kitab? Uyumsuz Defne Kaman’n?n Maceralar? Su adl? kitap Everest Yay?nlar?ndan ç?kt?.
 
 Nev Çar?? Avm
 
 Yaz aylar?nda aç?k alanlar? dolduran inanlar k?? aylar?na geçi? olarak köprü vazifesi gören Eylül ay?ndan itibaren kapal? mekanlara ta??nmaktad?r. Anadolu Yakas? Üsküdar’ da bulunan nevçar?? avm bu konuda kolay ula??m?, rahat konseptiyle dikkat çekmektedir. Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikleri, film gösterimleri ve kitap önerileriyle konuklar?na sanatsal ziyafet sunmaktad?r.
 
Siz de vakit kaybetmeden ileti?im kurarak Eylül Ay?nda okunacak kitaplar hakk?nda bilgi alabilir seçti?iniz kitaplar? sipari? verebilirsiniz. Sipari?leriniz en k?sa sürede adresinize ula?t?r?lacakt?r. Eylül ay?nda okuyaca??n?z kitap önerilerine kulak vererek tercih yapabilece?iniz gibi farkl? kitap sipari?leri verebilir. Nev çar?? avm ziyaretinizi yaparak seçimlerinizi yapabilirsiniz.


 
Bu haber 95 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum