Euro 2028 Ba?vurusu

Euro 2028 Ba?vurusu
27 Mart 2022 - 16:50

?ngiltere, Kuzey ?rlanda, ?sko�ya ve Galler (Birle?ik Krall?k) ile ?rlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonlar?, 2028 Avrupa Futbol ?ampiyonas?'na (EURO 2028) ev sahipli?i i�in ortak ba?vuru yapt?.

Be? futbol federasyonu taraf?ndan ortak yap?lan yaz?l? a�?klamada, "?ngiltere, Kuzey ?rlanda, ?rlanda Cumhuriyeti,�?sko�ya�ve Galler'in futbol federasyonlar?, bug�n�EURO�2028'e ev sahipli?i yapmak i�in ortak bir niyet beyan? sundu." ifadeleri kullan?ld?.

"EURO 2028'in Birle?ik Krall?k ve ?rlanda Cumhuriyeti'nde d�zenlenen en b�y�k spor etkinliklerinden biri olaca??na inan?yoruz.�Be? federasyonun bu benzeri g�r�lmemi? ortakl???, geni?letilmi? bir turnuva potansiyeli de dahil olmak �zere, Avrupa futboluna �zel bir ?ey sunuyor. Birle?ik Krall?k ve ?rlanda Cumhuriyeti'ndeki topluluklar i�in s�rd�r�lebilirli?i ve eski faydalar? deneme bonusu veren siteler en �st d�zeye �?karma konusunda tutkuluyuz. �n�m�zdeki aylarda tam teknik ?artnamenin UEFA taraf?ndan yay?mlanmas?na ba?l? olarak, tekliflerimizi daha da geli?tirece?iz. Bu, optimum turnuva modelini tan?mlamak ve tam bir maliyet ve fayda analizi yapmak i�in olas? ev sahibi ?ehirler ile stadyumlarla g�r�?melerde bulunmay? i�erir.�?ngiltere�ve ?rlanda Cumhuriyeti, modern, iyi ba?lant?l? stadyumlar ve m�kemmel altyap?yla teknik a�?dan rakipsiz bir turnuva sunacak. Bu da EURO 2028'e ev sahipli?i yapmak i�in ideal ortakl???m?z? olu?turuyor."

Bu haber 233 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum