Euro 2028 Ba?vurusu

Euro 2028 Ba?vurusu
27 Mart 2022 - 16:50

?ngiltere, Kuzey ?rlanda, ?skoya ve Galler (Birle?ik Krall?k) ile ?rlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonlar?, 2028 Avrupa Futbol ?ampiyonas?'na (EURO 2028) ev sahipli?i iin ortak ba?vuru yapt?.

Be? futbol federasyonu taraf?ndan ortak yap?lan yaz?l? a?klamada, "?ngiltere, Kuzey ?rlanda, ?rlanda Cumhuriyeti,?skoyave Galler'in futbol federasyonlar?, bugnEURO2028'e ev sahipli?i yapmak iin ortak bir niyet beyan? sundu." ifadeleri kullan?ld?.

"EURO 2028'in Birle?ik Krall?k ve ?rlanda Cumhuriyeti'nde dzenlenen en byk spor etkinliklerinden biri olaca??na inan?yoruz.Be? federasyonun bu benzeri grlmemi? ortakl???, geni?letilmi? bir turnuva potansiyeli de dahil olmak zere, Avrupa futboluna zel bir ?ey sunuyor. Birle?ik Krall?k ve ?rlanda Cumhuriyeti'ndeki topluluklar iin srdrlebilirli?i ve eski faydalar? deneme bonusu veren siteler en st dzeye ?karma konusunda tutkuluyuz. nmzdeki aylarda tam teknik ?artnamenin UEFA taraf?ndan yay?mlanmas?na ba?l? olarak, tekliflerimizi daha da geli?tirece?iz. Bu, optimum turnuva modelini tan?mlamak ve tam bir maliyet ve fayda analizi yapmak iin olas? ev sahibi ?ehirler ile stadyumlarla gr?melerde bulunmay? ierir.?ngiltereve ?rlanda Cumhuriyeti, modern, iyi ba?lant?l? stadyumlar ve mkemmel altyap?yla teknik a?dan rakipsiz bir turnuva sunacak. Bu da EURO 2028'e ev sahipli?i yapmak iin ideal ortakl???m?z? olu?turuyor."

Bu haber 141 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum