Do?an Cem Yeni ?ark?s? ile Heyecanland?rd?!

Do?an Cem, son zamanlar?n ba?ar?l? ve ilgi �eken sanat�?lar?ndan birisidir. Hen�z 25 ya??nda olan gen� isim, kariyerinde emin ad?mlarla ilerliyor.

Do?an Cem Yeni ?ark?s? ile Heyecanland?rd?!
03 Mart 2022 - 15:09 - Güncelleme: 03 Mart 2022 - 15:52
Do?an Cem, son zamanlar?n ba?ar?l? ve ilgi �eken sanat�?lar?ndan birisidir. Hen�z 25 ya??nda olan gen� isim, kariyerinde emin ad?mlarla ilerliyor. Genel olarak her zaman sesi ile b�y�leyen isim, olduk�a nadir rastlanan bir ses t�r�ne sahip. K���k ya?lardan itibaren m�zi?in i�inde yer alma?? ve m�zikle b�y�mesi sayesinde de yapt??? i?te son derece iyidir.
En son eseri olan S?r Gibi ile toplad??? be?eninin ard?ndan ?imdi yeni ?ark?s? i�in g�n say?yor. Sanat�?, heyecanla beklenen yeni ?ark?s?n? 11 Mart tarihinde yay?nlayacak. Yeni ?ark?s? ile ilgili net tarih bilgisini vermesinin ard?ndan hayranlar? daha b�y�k bir ilgi ile beklemeye ba?lad?.

Do?an Cem Nerede Okudu?

Do?an Cem �ok k���k ya?lardan beri m�zikle ilgileniyor. E?itimi kapsam?nda B�lent Ecevit �niversitesi Devlet Konservatuar? Opera b�l�m�nde okumaya ba?lam??t?r. Ard?ndan buradan ayr?larak ?stanbul �niversitesi Devlet Konservatuar? Opera b�l�m�ne ge�i? yapt?. Daha �nce verdi?i bir r�portajda en ba??ndan beri burada okumak istedi?ini s�ylemi?ti.
Etkileyici ve ilgi �ekici sesi ile on plana �?kan isim her zaman daha ileri adim atmak i�in �abal?yor. Yeni ?ark?s? ile de kariyerinde iyi bir basari elde etmeyi ama�l?yor. �Bo? Laf� ismiyle piyasaya �?kacak olan ?ark? merakla bekleniyor. Gen� isim kariyerine emin ad?mlarla devam edece?ini belirtirken gelecekte daha fazla kaliteli eser yay?nlamak istedi?iniz ve yurtd???nda e?itim almak istedi?ini s�yledi.

Instagram: https://www.instagram.com/dogancem/
Imdb: https://www.imdb.com/name/nm13424271/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOsDaWlXsSmk6Goqo8tLOsg

Apple Music: https://music.apple.com/ba/album/s%C4%B1r-gibi/1585265192?i=1585265440


Bu haber 695 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum