´┐Żocu?unuzun yedi?ine de?il, duygular?na odaklan?n

Karbonhidrat, ya? ve ?eker i´┐Żeren besinleri t´┐Żketme iste?i, sadece birka´┐Ż yiyecekten olu?an beslenme d´┐Żzeninde diretme, b´┐Ży´┐Żmeye destek´┐Żi, sa?l?kl? g?dalar?n ´┐Żo?unu reddetme´┐Ż ´┐Żocuklardaki se´┐Żici yeme problemi, ebeveynlerin korkulu r´┐Żyas?. Her ´┐Ż?´┐Żn saatinde ya?anan gerginlik, t´┐Żm oda??n ´┐Żocu?un ´┐Żzerinde olmas? ve ´┐Żocu?u yemeye zorlama tutumu, ebeveynleri i´┐Żinden ´┐Ż?k?lamaz bir ´┐Żaresizli?e s´┐Żr´┐Żkl´┐Żyor. Se´┐Żici yeme problemi, kimi ´┐Żocukta ergenli?e do?ru kendili?inden ortadan kaybolsa da, baz?lar?n?n fiziksel, duygusal ve sosyal geli?imini olumsuz y´┐Żnde etkileyerek uzun y?llar da s´┐Żrebiliyor. Psikolog Dr. Feyza Bayraktar, a??r? yemek se´┐Żen ´┐Żocuklar konusunda, ailelere tavsiyelerde bulundu.

ăocu?unuzun yedi?ine de?il, duygular?na odaklan?n
26 May─▒s 2022 - 15:29

Se´┐Żici yeme problemi, okul ´┐Ża?? ´┐Żncesi d´┐Żnemde, ´┐Żzellikle 5-6 ya??ndaki ´┐Żocuklarda g´┐Żr´┐Żlen en yayg?n yeme problemleri aras?nda yer al?yor. Besin tercihlerini daha ´┐Żok patates, makarna, pilav, tatl? gibi genelde karbonhidrat, ?eker ve ya? i´┐Żeri?i y´┐Żksek besinlerden kullanan ´┐Żocuklar?n yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan geli?imsel problemler ya?ayabilece?ini belirten´┐ŻPsikolog Dr. Feyza Bayraktar,´┐Żkilo veya enerji al?mlar? normal s?n?rlar i´┐Żerisinde kalsa dahi, a??r? yemek se´┐Żen ´┐Żocuklar?n sa?l?k kontrollerinin d´┐Żzenli yap?lmas? gerekti?ini s´┐Żyl´┐Żyor. ´┐Ż

´┐Ż

Yemek se´┐Żmek, problemin kendisi de?il; var olan problemin sonucudur.

Kontrolc´┐Ż ebeveynlere, ´┐ŻHer ?eyi kontrol edebilirsiniz; ama ben istemedi?imi yemem´┐Ż mesaj? ile s?n?r koyan ´┐Żocuklar, kendi bireysel alan?n? belirleme ihtiyac? ile ´┐ŻBen buraday?m, benimle ilgilenin. Benim ilgiye ihtiyac?m var´┐Ż mesaj? ile ebeveynlerinin ilgisini ´┐Żekmeye ´┐Żal???yor olabilir. Bunun yan? s?ra, okul de?i?tirmek, arkada?larla ya?an?lan problemler ve akran zorbal???na maruz kalmak gibi kendisini kontrols´┐Żz hissettiren durumlar da, ´┐Żocu?un yeme davran??? ´┐Żzerinde b´┐Ży´┐Żk rol oynar.´┐Ż

´┐Ż

T´┐Żm oda??n?z ´┐Żocu?un ne yiyip ne yemedi?inde olmas?n!

Ebeveynlerin se´┐Żici yeme problemi konusunda endi?elenmesi, hi´┐Ż de yersiz de?ildir. ´┐Żzellikle de a??r? yemek se´┐Żen ´┐Żocuklar?n yaln?zca belirli besinleri t´┐Żketip di?er besinleri yemeyi reddetmesi, geli?imlerini olumsuz y´┐Żnde etkileyecektir. Bu sebeple de, ´┐Żocu?un sa?l?k kontrollerinin d´┐Żzenli yap?lmas? ve hekim tavsiyeleri do?rultusunda davran?lmas? olduk´┐Ża ´┐Żnemlidir.´┐Ż

Ebeveynlerin oda??n?n ´┐Żocu?un ne yiyip ne yemedi?inde olmas? ve bu konunun s?k s?k g´┐Żndemde tutulmas? da, ´┐Żocu?un kendini bask? alt?nda hissetmesine neden olabilir.´┐ŻBu s´┐Żre´┐Żte, yaln?zca evde mi yemek se´┐Żiyor, okuldaki arkada?lar?yla bir aradayken yeme davran??? farkl?l?k g´┐Żsteriyor mu, gibi tutumlar?n da de?erlendirilmesi gerekir. ´┐Żocu?un yeme davran???n? kapsaml? olarak g´┐Żzlemlemek, ebeveynlere vermek istedi?i mesaj konusunda yard?mc? olacakt?r.

´┐Ż

Yemek ´┐Żzerinden ´┐Żd´┐Żl ya da ceza vermeyin´┐Ż

´┐ŻIspana??n? bitirsen, sana ´┐Żikolata verece?im´┐Ż vaadi, ´┐Żocu?un zihninde belirli yiyeceklerin t´┐Żketilmesinin bir ´┐Żd´┐Żle ba?lanmas?na sebep olabilir. B´┐Żylelikle ´┐Żocuk, baz? yiyecekleri ´┐Ż´┐Żd´┐Żl´┐Ż olarak kabul ederken, baz?lar?n? ´┐Żzorla t´┐Żketilen besinler´┐Ż olarak s?n?fland?racakt?r. Oysa, ´┐Żocu?un k´┐Ż´┐Ż´┐Żk ya?lardan itibaren yiyeceklerin geli?im ve sa?l?k ´┐Żzerindeki etkileri konusunda bilin´┐Żlenmesi, yiyeceklerle daha sa?l?kl? bir ili?ki kurmas?na yard?mc? olacakt?r. Bunun yan? s?ra, bir s?navdan y´┐Żksek not ald???nda ya da d´┐Ż?´┐Żp a?lad???nda ´┐Żocu?u yiyeceklerle ´┐Żd´┐Żllendirmek de, onun hayat? boyunca kendisini her ´┐Żd´┐Żllendirmek ya da teselli etmek istedi?inde yemeye y´┐Żnelmesine yol a´┐Żacakt?r.´┐Ż

´┐Ż

´┐Żocu?un istemedi?i besini zorla yedirmeye ´┐Żal??may?n

Ailelerin yapt??? en b´┐Ży´┐Żk hatalardan birinin de, ´┐Żocu?a istemedi?i yiyecekleri zorla yedirmeye ´┐Żal??mak ya da sadece yedi?i besinlerden olu?an bir ´┐Ż?´┐Żn haz?rlamak oldu?unu belirten Bayraktar, ailelerin bu tutum ile istemeden de olsa, problemin daha uzun s´┐Żrmesine sebebiyet verdi?ini s´┐Żyl´┐Żyor. Bayraktar, ´┐Ż´┐Żocu?a zorla yemek yedirmeye ´┐Żal??mak, ´┐Żocuklar?n belirli bir s´┐Żre a´┐Żl?k tokluk sinyallerini duymamas?na ve yeme davran??? ile kontrol´┐Ż elinde tutmay? al??kanl?k haline getirmesine neden olabilir. Bu sebeple, ´┐Żocuklar? asla zorlamamak gerekir. ´┐Żnemli olan, ´┐Żocu?un yemek se´┐Żme davran??? ile vermeye ´┐Żal??t??? mesaj? anlamak ve bu konuda ona destek olmakt?r´┐Ż a´┐Ż?klamas?nda bulundu.´┐Ż

´┐Ż

Severek t´┐Żketti?i besinler ile kar??t?r?p yarat?c? sunumlar haz?rlay?n´┐Ż

Se´┐Żici yeme problemiyle kar?? kar??ya kalan ebeveynlere, ´┐Żocuklar?n t´┐Żketmek istemedi?i yiyecekleri sevdi?i besinler ile kar??t?r?p yarat?c? sunumlar yapmay? ´┐Żneren Bayraktar, s´┐Żzlerine ?´┐Żyle devam etti: ´┐ŻBu y´┐Żntem ile ´┐Żocuklar?n sevmedi?i besinleri yava? yava? ve zorlamadan t´┐Żketmesi sa?lanabilir. ´┐Żrne?in; bezelye pilav ile kar??t?r?larak veya p?rasa b´┐Żrek i´┐Żerisine eklenerek sunulabilir. ´┐Żocu?un g´┐Żz zevkine hitap eden sunumlar da, yemedi?i yiyecekleri t´┐Żketmesini kolayla?t?rabilir. Sevdi?i ´┐Żizgi film kahramanlar?n?n desenlerinin oldu?u tabak, ´┐Żatal tak?mlar?, g´┐Żlen y´┐Żzl´┐Ż sandvi´┐Żler ya da yarat?c? tarifler de, ´┐Żocuklar?n t´┐Żketmedi?i g?dalar konusundaki duvarlar?n? y?kmas?na yard?mc? olacakt?r.´┐Ż

Ebeveynlerin, se´┐Żici yeme problemi olan ´┐Żocuklar?na kar?? sab?rl? olmas? gerekti?ini belirten Bayraktar, bu konuda mutlaka bir hekim deste?ine ve gerekti?i noktada da psikolojik destek almak i´┐Żin bir uzmana ba?vurulmas? gerekti?inin alt?n? ´┐Żiziyor.´┐Ż

Bu haber 407 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum