Bu yiyecekleri tüketin gebe kalma ?ans?n?z? art?r?n

Her çift belli bir zaman sonra çocuk sahibi olmak ister. Ancak Sa?l?k Bakanl??? verilerine göre Türkiye'de 2 milyon çift çocuk sahibi olam?yor ya da zorlan?yor. Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Tüp Bebek Uzman? Prof. Dr. Gökalp Öner, gebelik ?ans?n? art?ran alt?n de?erinde 10 besini s?ralad?…

Bu yiyecekleri tüketin gebe kalma ?ans?n?z? art?r?n
26 Mayıs 2022 - 16:18
Zeytinya??: Zeytinya??, gebelik için en sihirli ürünlerden biridir. Tüm al?nan vitamin ve besinlerin emilimini art?r?r. Ara katalizör görevinde olan bu ürün ile tüm besinler ba??rsaktan emilir ve vücuda geçer. Kad?nlarda insülin direncini azaltarak do?urganl???n art?r?lmas?na katk?da bulunur.

?ncir: ?ncirin içerisindeki A vitamini, C vitamini ve B vitamini yumurta kalitesini art?rmada etkilidir. Bu yüzden çiftlerimize günde 5 incir yemelerini öneririz.

Havuç: ?çeri?indeki beta karoten sayesinde tüketildi?inde vücutta hücre yenileme gerçekle?ir. Böylelikle yumurta kalitesi artar. Beta-karoten aç?s?ndan zengin olan havuç yumurtal?klardan yumurtlama (ovülasyon) oranlar?n? art?r?rken, olu?an hamileli?in dü?ükle sonuçlanma riskini de azalt?yor.

Nar: ?ahane bir antioksidand?r. Embriyonun rahim içerisinde tutunmas?nda pozitif etkisi vard?r. . ?çerdi?i bol miktarda C vitaminiyle rahmin en iç tabakas? olan endometriumun döllenmi? yumurtan?n yerle?mesi için haz?rlanmas?na yard?mc? oluyor. Ayr?ca cinsel iste?i de art?r?r.

F?nd?k-Badem-Ceviz: Çinko ve selenyum bak?m?ndan oldukça zengin bu süper üçlü, yumurta kalitesini de anlaml? olarak pozitif yönde etkiler.

Ispanak: ?çerisinde bol miktarda folik asit ve demir bulunmaktad?r. Gebelik öncesi tüketilmesi gereken muhte?em bir besindir. Hem sperm, hem yumurtal?k kalitesini art?rmada etkilidir.

Bal?k: Omega-3’ten zengin bal?k tüketimini haftada 2 kez mutlaka öneriyoruz. Büyük bal?klarda bulunan kur?undan ötürü büyük bal?k yerine küçük bal?k tüketimi daha faydal?d?r. Güçlü anti-oksidan içeri?e sahiptir. Hücre yenileyicidir.

Keçiboynuzu: ?çerdi?i çinko, selenyum, E vitamini ile keçiboynuzu da özellikle erkekler üzerinde oldukça etkilidir. Sperm kalitesi ve say?s?n? art?r?r.

Otlu Peynir (Van): Otlu peynir içerisindeki otlar?n tam bir afrodizyak etkisi vard?r. Cinsel fonksiyonu art?r?r ve gebelik elde etme ?ans?n? art?r?r. Sperm kalite ve say?s?nda pozitif yönde etkilidir. Ayr?ca kalsiyum yönünden zengindir.

Karadut: Çok güçlü antioksidanlardan biridir. Özellikle spermin rahme ve tüplere ula?mas?n? sa?layacak ejekulat (meni) s?v?s?n?n olu?umunda önemli bir rol oynar.

Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Tüp Bebek Uzman? Prof. Dr. Gökalp Öner, “Bu ürünlerin tüketimi ile birlikte çiftlerin trans ya? içeren paketli ürünlerden, alkol ve sigaradan uzak durmalar?n?, sa?l?kl? beslenmelerini, bol s?v? almalar?n?, günlük yürüyü?ler yapmalar?n? öneriyoruz” diyor.
 
Bu haber 267 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum