BARI? MANÇO KADIKÖY’DE ANILDI

Anadolu rock ve pop müzi?inin efsane ismi, ?ark?c?, besteci, söz yazar? ve televizyon programc?s? Bar?? Manço, ölümünün 23. y?l?nda sevgi ve özlemle an?ld?. Anma gecesinde konu?an Lale Manço, Bar?? Manço’nun ya?amaya devam etti?ini söyleyerek Kad?köy Belediyesi’ne te?ekkür etti. Lale Manço, “Sizlerle beraber Bar?? Manço ya?amaya devam ediyor. Hem Bar?? Manço Müze Evi’ni kazand?ran, hem de bu anmay? sürekli hale getiren Kad?köy Belediyesi’ne te?ekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazand?rd?lar. O evdeki an?lar?m?z? sizlerle payla??yoruz” dedi.

BARI? MANÇO KADIKÖY’DE ANILDI
02 Şubat 2022 - 12:58

LALE MANÇO’DAN KADIKÖY BELEDIYESI’NE TE?EKKÜR 

Kad?köy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)’nde “Bar?? Manço’yu Sevgiyle An?yoruz” slogan?yla düzenledi?i etkinlikte, Bar?? Manço’nun kurucular? aras?nda yer ald??? Kurtalan Ekspres grubu sahne ald?. 7’den 70’e Bar?? Manço sevenleri ile dolup ta?an salonda, Bar?? Manço’nun e?i Lale Manço ve o?lu Do?ukan Manço yer ald?. 

Hep bir a??zdan Bar?? Manço ?ark?lar?n?n söylendi?i konser öncesinde konu?ma yapan Lale Manço: “12 senedir bu salonda sizlerle birlikteyiz, in?allah bundan sonraki senelerde de böyle olacak. Sizlerle beraber Bar?? Manço ya?amaya devam ediyor. Hem Bar?? Manço Müze Evi’ni kazand?ran, hem de bu anmay? sürekli hale getiren Kad?köy Belediyesi’ne te?ekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazand?rd?lar. O evdeki an?lar?m?z? sizlerle payla??yoruz.” dedi. Do?ukan Manço ise anma program?na gelirken yolda arkada??yla yapt??? bir diyalogdan bahsetti: “Arkada??m beni arad? ve ‘Bugün ne kadar güzel bir gün. Hayat?m?za bakt???mda zamlar bir yandan, kay?plar?m?z bir yandan, pandemi bir yandan hayat?m?zda içimizi ?s?tacak günleri arar olduk. Ve bugün bütün günümü Bar?? Manço parçalar? dinleyerek geçirdim. Bütün çocuklu?umdan bu zamana kadar ne kadar s?cak bir duygu ya?ad???m? fark ettim. ?yi ki hayat?m?za dokunmu? Bar?? Manço.’ dedi. Gerçekten de son zamanlarda duydu?um ender, masum, ba?lay?c?, geçmi?imize götüren, gelece?e ba?layan de?erlerimizden biri oldu?unu duymaktan büyük mutluluk duydum. Bu an?m? sizinle payla?mak istedim.”  

Konu?malar?n ard?ndan Kurtalan Ekspres Bar?? Manço’nun sevilen ?ark?lar?n? seslendirdi.

BARI? MANÇO EV? Z?YARETÇ? AKININA U?RADI 

Kad?köy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’?n deste?iyle müze haline getirdi?i Bar?? Manço’nun 81300 Moda adresiyle haf?zalara kaz?nan Moda’daki evi, bu y?l da ziyaretçi ak?n?na u?rad?. 31 Ocak saat 24.00’e kadar aç?k olan evi, 31 Ocak-1 ?ubat tarihlerinde 2 bini a?k?n ki?i ziyaret etti.

Bu haber 230 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum