Avrupa SŘper Ligi Plan? Devam Ediyor

Avrupa SŘper Ligi Plan? Devam Ediyor
22 Kas─▒m 2021 - 16:01

Florentino Perez'den UEFA'ya ultimatom. Real Madrid'in Ba?kan? Perez, Avrupa SŘper Ligi projesinin devam etti?ini s÷yledi.

"Pandemi, futbolun en zorlu zamanlar?n? bize ya?att? ve bizi futbolun gelece?i išin bir ?eyler yapmam?za mecbur b?rakt?. Bunun sonucu olarak Avrupa SŘper Ligi do?du. Bu lig, yeni bir turnuva de?il, betexperábundan šok daha fazlas?. Futbolun dinamiklerini de?i?tirmeye šal???yoruz šŘnkŘ e?er bir ?ey yapmazsak futbol giderek ÷lecek.áSŘper LigákulŘplerin kendi kaderlerini belirlemek išin yap?lan bir proje."

Bask?lar sonucu 12 kulŘpten yaln?zca 3 kulŘbŘn kald???n? belirten Perez, bu tak?mlar?n toplam 20 Avrupa Kupas? ve 33 finali oldu?unu s÷yledi.

"Avrupa SŘper Ligi'ni sonland?rmak išin her yolu mŘbah g÷rdŘler"

Yeni jenerasyonlar?n futbola olan ilgisini šekme g÷revine sad?k olduklar?n? aš?klayan Florentino Perez, UEFAĺya Real Madridĺin kim oldu?unu hat?rlatmalar? gerekti?ini belirtti.

"UEFA, Avrupa SŘper Ligi'ndeki kulŘplerle herhangi bir diyalog kurmay? reddetti ve dŘnyaya yanl?? bir hikaye anlatt?. Taraftarlara, bu kurucu kulŘplerin ulusal liglerden šekileceklerini s÷ylediler. KulŘpler betexper giri?áhukuksuz yapt?r?mlarla tehdit edildiler ve kulŘp ba?kanlar? hakarete u?rad?. Bir UEFA ba?kan? nas?l olur da dŘnyan?n en eski ve sayg?n kulŘpleri aras?nda yer alan Juventus ba?kan?na aš?kša hakaret eder anlam?yorum. Avrupa SŘper Ligi'ni sonland?rmak išin her yolu mŘbah g÷rdŘler."

Bu haber 187 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum