Aç?k Otopark Carport Sistemleri

Aç?k Otopark Carport Sistemleri
22 Eylül 2022 - 10:21

Bir garaj kapama, arabalar? güne? ???nlar?na, ya?mura ve di?er hava ko?ullar?na kar?? korur. Çat? ?effaf olmas?n?n yan? s?ra %50 ?s?ya dayan?kl?d?r. Bu, garaja park edilmi? araçlar?n s?cak havalarda bile korunabilece?i anlam?na gelir. Garajlar, arabalar? bu ?ekilde koruyarak binalar? ve i?yerlerini de hava ko?ullar?ndan korur. Otopark?n yan taraf?ndaki ya?mur oluklar?, otopark?n temiz kalmas?na yard?mc? oluyor. Kir ve ya?mur suyu, ini? borular?ndan ak?t?l?r ve istedi?iniz yere yönlendirilir.
Otopark kapatma sistemlerimizde bar modeli yoktur. Bunun yerine size statik bir çerçevenin uyumlulu?u içinde mükemmel ürünü sunuyoruz.
Kar, ya?mur veya rüzgar gibi hava ko?ullar?ndan kaynaklanan herhangi bir olumsuz etki arac?n?za zarar verebilir. Firmam?z tasar?m, imalat ve teslimat a?amalar?ndaki titiz uzmanlar sayesinde bu sorunlardan kolay koruma sa?lamaktad?r. Arac?n?z? ihtiyaçlar?n?za göre tasarlad?k ve garanti veriyoruz. Aç?k otopark sistemlerinde modern ve estetik tasar?mlarla hayalleri sanata dönü?türüyor.
Carports uygulamas?, tek ve çift ta??y?c?l? bir yap? sistemine sahiptir. Uygulamalar? tek ta??y?c?l? sistemde 5mm kal?nl?k kullan?r. Carport, çekici zevklerin yan? s?ra birçok model seçene?i de sunuyor.
Carports uygulamas?, tek ve çift ta??y?c?l? bir yap? sistemine sahiptir. Uygulamalar?nda 5 mm kal?nl???nda malzeme kullan?lmaktad?r. Çift ta??y?c?l? sistemlerde kullan?lan metal plakalar kal?n CNC kesimlerden üretilmektedir. Tek ta??y?c? yap?l?rken uygulamaya göre farkl? kal?nl?klarda NPU ve NPI profilleri kullan?lmaktad?r. Bu ta??y?c?lar statik olarak hesaplan?r.
 
Bu haber 34 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum