501®: Her ?eyi De?i?tiren Say?

501®: Her ?eyi De?i?tiren Say?
08 Haziran 2022 - 14:19

Levi's® gelecek sene, e?siz ve renkli tarihiyle dünyan?n en vazgeçilmez stil parçalar?ndan biri olan ikonik 501® jean modelinin 150. Y?ldönümünü kutlamaya haz?rlan?yor. Efsanevi 501® klasikle?mi? dü?mesi, düz kesimi ve sa? arka cebindeki Red Tab ile bir yandan köklerine ba?l? kal?rken, di?er yandan güncel moda ve kültür ak?mlar?n? takip ederek yenilenmeye devam ediyor. Bu bahar, 90’lar?n son y?llar?ndan esinlenilerek yayg?nla?an konfor trendinde, Levi’s® 501®’in bu döneme at?fta bulunan kad?n jean ve ?ortlar? ön plana ç?k?yor. Bacak ve kalçaya daha rahat oturan Levi's® 501®, 90’lar?n son dönemlerinin havas?n?, daha dökümlü bir model ile mükemmel bir ?ekilde yakal?yor.

 

Levi's®, dünya çap?nda vazgeçilmez olan bu ikonik modelin 149 senelik geçmi?ini kutlamak için 501®’in ruhunu mükemmel bir ?ekilde yans?tan be? vizyoner isimle bir i? birli?i gerçekle?tirdi. Bu isimler, her ?eyin ba?lang?c? olan jean modeline sayg? niteli?indeki yeni kampanyaya destek oldular. Orijinal 501®, Vintage 501® ve 501® ile 90'lar?n çok yönlü stilini sergileyen bu kampanyada Euphoria dizisinde ve Jordan Peele’in yönetti?i Nope filminde yer alan Barbie Ferreira; oyuncu, model, tasar?mc? ve A$AP Mob’un kurucusu A$AP Nast; model ve i? insan? Hailey Bieber; Kore do?umlu, Berlin’li DJ, sanatç?, yap?mc? ve kültür ikonu Peggy Gou; ve atlet, ?ngiliz star, hay?rsever ve çocuk haklar? savunucusu Marcus Ashford yer al?yor.

 

Kampanya süresince bize e?lik eden, gerçek bir orijinalli?e sahip olan ve yapt?klar? her i?e benzersiz bir perspektif katan bu be? ola?anüstü yetene?i kutluyoruz. Kampanya, t?pk? Orijinal 501®’in  Levi’s® için yapt??? gibi, bu isimlerin kendi yollar?n? çizerken onlar? etkileyen anlara dair samimi aç?klamalar?na yer veriyor. Ayr?ca kampanya yüzlerinin, zengin hayat hikayeleri arac?l???yla içlerindeki yarat?c? gücü ve orijinalli?i yans?tmak için de?i?imin vazgeçilmez oldu?unu gösteren foto?raflar? da dikkat çekiyor. 

 

1873 y?l?n?n may?s ay?nda Levi® Strauss & Co.’ya mavi denim üzerindeki bak?r perçinler için resmi olarak patent verildi. Birkaç sene daha ünlü ismini alamayacak olsa da Levi's® 501® jean modeli bu patent ile resmen do?mu? oldu. 20. Yüzy?l?n ortalar?nda dayan?kl? bir i? giysisi olarak tasarlanan 501® jean, ?imdiye kadar tasarlanm?? en ikonik parçalardan biri haline geldi.

 

Gençlik isyan?n?n bir simgesi, gündelik tarz?n temel unsuru, kendini en yarat?c? ?ekilde ifade etmek için bo? bir tuval; Orijinal 501® jean, herkes için birçok anlam ta??yor. Daha da önemlisi, 501® jean k?yafetlere bak?? aç?m?z? de?i?tirdi ve tek bir parçan?n bir ki?inin imza tarz?n? olu?turabilece?ini görmemizi sa?lad?. Geçen 150 y?l süresince insanlar Levis® 501®’i benimsemenin say?s?z yolunu buldular. Zamans?zl?k ad?na gerçek bir miras olan 501, trendleri a?arak gerçek ve özgün i?çili?in asla modas?n?n geçmedi?ini kan?tl?yor.

  

Öne ç?kan ürünler

Marcus Rashford

 • 501® Original in Light Wash
 • Mavi Stay Loose LS Tshirt 
 • Cali Muscle Tank in Fields of Rye
 • 501® ‘93 Shorts in Light Wash

A$AP Nast

 • The Essential Tee in White
 • The Trucker Jacket in New Light 
 • Noragi Cardigan in Tackle Port Stripe
 • Medium Indigo 501® ‘93 Straight 

Barbie Ferreira

 • Dani Corset Top in Indigo Stonewash
 • Plus 501® ’90s Jeans in Firestarter
 • 501® ’90s Jeans in Firestarter
 • Mavi Plus Retro Ringer Tshirt 
 • Indigo Plus 501® ‘90s Short 

Hailey Bieber

 • Rach Top in Sugar Swizzle
 • 501® Original Short in Luxor Edge Light Wash
 • Beyaz Racer Tank 
 • Vintage Levi’s® Jeans

Peggy Gou

 • Ye?il Ari Resort Shirt 
 • Siyah 501® ‘90s Short 
 • Beyaz Anywhere Tshirt 
 • Gece Siyah? The Trucker Ceket 
Bu haber 237 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum