140 derecede teknolojiye direniyorlar

Zor ko?ullarda ÷rsŘn Řzerinde demire ?ekil veren demirciler, keser, šekiš, balta, kazma gibi aletler yaparak gešimlerini sa?l?yor. Antakya ilšesi Yeni Demirciler Sitesi'nde, yŘksek derece s?cakta šal??an demirci ustalar?, yaz aylar?n?n išinde oldu?umuz ?u gŘnlerde zorlansalar.

140 derecede teknolojiye direniyorlar
31 Temmuz 2021 - 10:53 - G├╝ncelleme: 31 Temmuz 2021 - 12:59

Zor ko?ullarda ÷rsŘn Řzerinde demire ?ekil veren demirciler, keser, šekiš, balta, kazma gibi aletler yaparak gešimlerini sa?l?yor.

Antakya ilšesi Yeni Demirciler Sitesi'nde, yŘksek derece s?cakta šal??an demirci ustalar?, yaz aylar?n?n išinde oldu?umuz ?u gŘnlerde zorlansalar da šal??may? b?rakm?yor.

Hatay Demirciler ve B?šakš?lar Odas? Ba?kan? Fahrettin Kelahmeto?lu, 140 derecelik ate?in kar??s?nda zor ko?ullarda šal??t?klar?n? belirtti.

Yapt?klar? mesle?in kuvvete dayal? oldu?unu ifade eden Kelahmeto?lu,ô?lkel bir y÷ntemle šal??maya devam ediyoruz. S?cak havalarda zor ko?ullarda esnaf arkada?lar?m?z šal???yor. Bir yandan hava s?cakl??? bir yandan oca??n s?cakl???. Normal hava s?cakl??? 40 dereceyse bunu ocak ate?iyle birle?tirdi?imizde 140 derece oluyor. Benim Řyelerimin Allah yard?mc?s? olsun. Bu zor ?artlarda evine ekmek g÷tŘrmeye šal???yorlar. Fabrikasyon mallar bu bizim mesle?i yok etti diyebiliriz. Demircilik can šeki?iyor diyebiliriz. ă?rak yok, i?ši yok. Dolay?s?yla zaten gŘnde bu havalarda buradaki i?šiler 2 saat šal??abiliyorlar. Yetiyor mu, yetmiyor" dedi.

41 y?ld?r demircilik mesle?ini sŘrdŘren Mahil ăil ise, ôS?caklara katlanmak zorunda olduklar?n? s÷yleyerek, ôYaz mevsiminin s?cakl??? farkl?. Tabi buradaki ate?in kar??s?nda šal??mak, oda ayr? bir mesele. Zor ko?ullar išerisindeyiz. ăal??mak zorunday?z. Mesle?imiz gere?ince dayanmak zorunday?z. Bu i?i yapmaya šal???yoruzö dedi.

Recep Da?delen - G÷khan Aklan

Bu haber 1252 defa okunmu┼čtur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum